Työskenteletkö TBC-jäsenyrityksessä?

Tartu tilaisuuteen ja osallistu aktiivisesti yrityksenne liiketoiminnan kehittämiseen ja kehity itse asiantuntijana! TBC-tilaisuudet on suunniteltu Sinulle ja kollegoillesi. Tilaisuuksistamme saat ajatuksia ja ideoita sekä yrityksenne toiminnan eteenpäin viemiseen että oman asiantuntijuutesi kehittämiseen.

 

TBC-tarjonta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: TBC Verkostot, TBC Koulutukset ja TBC Yhteiskehittämisen ohjelmat. Tämän lisäksi TBC järjestää erilaisia yrityskohtaisia tilaisuuksia. Alla on kerrottu tarkemmin tarjonnastamme sekä siitä, miten pääset niihin mukaan. Voit ilmoittautua tilaisuuksiimme Tilaisuudet-sivulla. Tervetuloa mukaan kehittämään ammatillista osaamistasi, verkostoitumaan ja benchmarkkaamaan.

 

 

TBC-tarjonta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: TBC Verkostot, TBC Koulutukset ja TBC Yhteiskehittämisen ohjelmat. Tämän lisäksi TBC järjestää erilaisia yrityskohtaisia tilaisuuksia. Alla on kerrottu tarkemmin tarjonnastamme sekä siitä, miten pääset

Jäsenyritysten verkosto on rikas kehittämis- ja kehittymisympäristö

yli 30

Jäsenissä on mukana monen eri alan yrityksiä, mm. perinteistä teollisuutta edustavia yrityksiä, asiantuntijaorganisaatioita ja elämysteollisuutta.

100

TBC järjestää vuosittain jäsenilleen sata tilaisuutta kehittyä: verkostoja, koulutuksia ja yhteiskehittämisen ohjelmia.

Vertaistukea ja vinkkejä.

TBC:ssä on 13 vertaisverkostoa, joissa pääset oppimaan muiden yritysten toimintatavoista ja tekemään uusia oivalluksia omaan työhösi. Verkostojen tavoitteena on rikas näkökulmien ja kokemusten vaihtaminen, benchmarkkaus ja verkostoituminen TBC-yhteisössä. Tule mukaan verkostoihin ja pysy ajan tasalla alasi ajankohtaisista teemoista!

Jokainen verkosto kokoontuu keskimäärin 3-4 kertaa vuodessa kahden tunnin mittaisiin verkostotapaamisiin. Kukin tapaaminen käsittelee ajankohtaista aihetta: aiheesta pidetään lyhyt alustus, jonka jälkeen seuraa keskustelua.

TBC:n 13 verkostoa

 • Assistenttiverkosto
 • Asiakastuen- ja palvelun verkosto (uusi verkostotyyppi 2023!)
 • Hankinta- ja logistiikkaverkosto
 • Henkilöstökokemuksen verkosto esihenkilöille ja HR:lle (uusi verkostotyyppi 2023!)
 • Liiketoimintajohdon verkosto
 • Markkinointi- ja viestintäverkosto
 • Myynti- ja vientiverkosto
 • Projektityön verkosto
 • Talousverkosto
 • Tuotehallinnan ja tarjonnan kehityksen verkosto
 • Toimitusjohtajaverkosto (toimitusjohtajille ja yksikön johtajille)
 • Työsuojelu- ja turvallisuusverkosto
 • Jatkuvan parantamisen verkosto

Osallistuminen  

TBC Verkostot ovat tarkoitettu TBC:n jäsenyrityksien työntekijöille. Osallistuminen TBC Verkostoihin sisältyy jokaisen jäsenyrityksen jäsenhintaan eli osallistumisesta ei synny lisäkustannuksia.

Voit osallistua verkostotapaamisiin riippumatta omista lähtötiedoistasi tai työnimikkeestäsi: kiinnostus aihetta kohtaan ratkaisee. Vain toimitusjohtajaverkosto on tarkoitettu pelkästään toimitusjohtajan tai yksikönjohtajan tehtävässä toimiville. Tutustu avoimiin verkostotilaisuuksiin täältä.

 

Asiantuntijuuden syventämistä.

TBC Koulutukset tähtäävät oman osaamisen ja asiantuntijuuden syventämiseen valitusta aiheesta alan ammattilaisen ohjauksessa.

TBC järjestää 20 lyhytkoulutustilaisuutta (1 pv tai 0,5 pv) vuoden aikana.  Aiheet toteutetaan jäsenyritysten toiveiden ja tarpeiden perusteella. Koulutuspäiviä toteutetaan sekä etä- että lähitoteutuksina.

 

 

 

Osallistuminen

TBC Koulutukset ovat tarkoitettu TBC:n jäsenyritysten työntekijöille. Voit tutustua avoimeen koulutustarjontaan ja ilmoittautua mukaan täältä.

Koulutuksiin on vapaa pääsy työntekijöillä, joiden yrityksillä on TBC Koulutuskortti. Jos yrityksellänne ei ole TBC Koulutuskorttia, koulutus maksaa 490 euroa (1 pv) tai 350 euroa (1/2 pv) + alv. 24 % per osallistuja. Voit aina kysyä TBC-tiimiltä, onko yrityksellänne TBC Koulutuskortti.

 

Liiketoimintahaasteiden ratkomista TBC-yhteisössä.

TBC Yhteiskehittämisen ohjelmat perustuvat yksilöiden ja jäsenyritysten liiketoimintahaasteiden ratkomiseen hyödyntäen muiden jäsenyrityksien osaamista ja tietotaitoa. TBC Yhteiskehittäminen jakautuu kolmeen erilliseen ohjelmaan: Talent, Sparripari ja TBC Lukee. Osallistuminen TBC Yhteiskehittämisen ohjelmiin sisältyy jokaisen jäsenyrityksen jäsenhintaan eli osallistumisesta ei synny lisäkustannuksia. Ohjelmiin ilmoittaudutaan täältä.

Talent

Talent on yhteiskehittämisen ohjelma, joka starttaa kerran vuodessa. Talentissa TBC-jäsenyrityksistä bongatut osaajat ratkovat toisen TBC-jäsenyrityksen kehittämistehtävää. Talentin tavoitteena on haastaa osaajat ajattelemaan oman laatikkonsa ulkopuolelta, oppimaan konsultatiivista kehittämisotetta ja toimimaan moniammatillisessa, yritysrajat ylittävässä tiimissä. Kehittämistehtävän tarjoavalle yritykselle Talent antaa osaavat tekijät yrityksen kehittämistoimintaan.

Haku Talent-ohjelmaan tapahtuu keväisin. Ohjelma kestää noin vuoden.

Sparripari

Sparripari on yhteiskehittämisen ohjelma, johon voi ilmoittautua joko sparraajaksi tai sparrattavaksi. Sparripari on aihepohjaista vertaissparrausta. Sparripari etsitään toisesta TBC-jäsenyrityksestä. Jos siis kaipaat ajatusten tuulettamista toisesta yrityksestä tulevan henkilön kanssa tai haluat oppia uutta jostakin aiheesta, niin ilmoittaudu mukaan sparrattavaksi! Tai jos olisit käytettävissä sparraajaksi, niin ilmianna itsesi!

Haku Sparripari-ohjelmaan järjestetään keväisin. Ohjelma kestää noin vuoden.

TBC Lukee

Lähde mukaan TBC-yhteisön omaan lukupiiriin!

TBC Lukee on ammatillinen lukupiiri, johon osallistujat lukevat ajankohtaisen, valmiiksi valitun kirjan ja jakavat ajatuksia kirjan sisällöstä kahdessa tapaamisessa.

TBC järjestää vuosittain kaksi lukupiiriä kiinnostavista kirjavalinnoista. Ensimmäinen lukupiiri järjestetään keväällä, toinen syksyllä.

YRITYSKOHTAINEN AKATEMIA yrityskohtaisesti räätälöity koulutusohjelma

TBC Akatemiat ovat yrityksen omiin tarpeisiin suunniteltuja pitkäkestoisia koulutusohjelmia. 

Akatemioita on suunniteltu niin tuotannon johdolle, esihenkilöille kuin asiakkuuksista vastaaville ammattilaisille. Yritys määrittää itse kohdejoukon ja TBC selvittää tarpeita ja räätälöi ohjelman kohdejoukon ja yrityksen tarpeisiin. Akatemiat ovat modulaarisia, yrityksen kanssa sovittujen teemojen ympärille rakennettuja koulutusohjelmia. 

Osallistuminen 

TBC Akatemiat tilataan erillisenä lisänä ja ne on tarkoitettu kohdennetusti TBC jäsenyritysten osaamisen kasvattamiseen. Ota yhteyttä TBC:n Petteriin tai Sariin, jos haluat kuulla Akatemioista lisää!  

Akatemioiden hinta määrittyy koulutuskokonaisuuden laajuuden ja toteutustavan mukaan.  

YRITYSKOHTAINEN KOULUTUS  yksittäinen koulutus yrityksenne tarpeisiin 

Yrityskohtaisia koulutuksia voi tilata erikseen TBC:ltä, mikäli osallistujia olisi tulossa paljon. 

Onko TBC:n tarjonnassa ollut koulutus, johon osallistuisi monta ihmistä yrityksestänne? Tai onko mielessänne jokin tietty aihe, josta haluaisitte kouluttaa yrityksenne henkilöstöä yksittäisen koulutuksen avulla? TBC tuottaa koulutuksen puolestanne – teidän pitää vain saapua paikalle!

Osallistuminen 

Yrityskohtaisia koulutuksia järjestetään tarveperusteisesti ympäri vuoden.  Ota yhteys TBC-tiimin Petteriin, niin kerromme lisää!

Yrityskohtaisia koulutuksia järjestetään TBC:n jäsenyrityksille. Hinta määräytyy koulutuksen aiheen ja keston mukaan.

OPINKIERROS – Miten asiat tehdään muualla? 

Opinkierroksen puitteissa sinun tai tiimisi on mahdollista tutustua toisen yrityksen käytänteisiin. Opinkierroksella on mahdollista haastatella toisen yrityksen edustajia juuri teitä kiinnostavista asioista. 

Tiedätkö yrityksen, jonka toimintaan haluaisit tutustua? Ota yksin, kollegasi, tai tiimisi kanssa meihin yhteyttä ja laitetaan asia tapahtumaan! TBC järjestää puolestasi tutustumiskäynnit kiinnostaviin yrityksiin. Yritykset voivat olla TBC:n jäsenyrityksiä tai ulkopuolisia yrityksiä.

Osallistuminen 

Opinkierrokselle voi hakea milloin vain ja opinkierroksia järjestetään ympäri vuoden. Voit ilmoittaa meille kiinnostuksesta osallistua. Ota yhteys TBC-tiimin Petteriin, niin kerromme lisää!

Opinkierrokset ovat tarkoitettu TBC:n jäsenyrityksille. Opinkierros on maksullinen ja riippuu osallistujajoukon suuruudesta ja kohteesta. 

Kysy lisää TBC:n tarjonnasta

Sari Raivo

Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilö seuraavissa asioissa:
TBC Verkostot (toimitusjohtajaverkosto, talousverkosto, liiketoimintajohdon verkosto, tuotehallinnan ja tuotekehityksen verkosto), TBC Yhteiskehittäminen (TBC Lukee), jäsenhankinta

etunimi.sukunimi@tbc.fi

Aura Kuitunen

HRD Specialist

Yhteyshenkilö seuraavissa asioissa:
TBC Verkostot (Henkilöstökokemuksen verkosto, hankinta- ja logistiikkaverkosto, jatkuvan parantamisen verkosto, markkinointi- ja viestintäverkosto, työsuojelu- ja turvallisuusverkosto, assistenttiverkosto), TBC Yhteiskehittäminen (Talent), markkinointiviestintä, yleinen asiakaspalvelu

etunimi.sukunimi@tbc.fi

Petteri Valonkallio

HRD Partner

Yhteyshenkilö seuraavissa asioissa:
TBC Akatemiat, TBC Koulutukset, TBC Yhteiskehittäminen (Sparripari), TBC Verkostot (myynti- ja vientiverkosto, projektityön verkosto), jäsenhankinta, laskutus

etunimi.sukunimi@tbc.fi