Hae mukaan TBC Talent -ohjelmaan!

 

Talent-ohjelmassa TBC-jäsenyritysten työntekijöistä kootut moniosaajatiimit ratkovat case-yritysten liiketoimintahaasteita. Yhteiskehittämisen ohjelma on kehittynyt vuosien varrella toimivaksi kokonaisuudeksi niin osaajan, osaajan työnantajan kuin case-yrityksenkin kannalta. Seuraava haku avataan keväällä 2023, seuraathan viestintäämme!

Case-yritykseksi Talentiin?

Yritys, miksi hakea mukaan Talentiin case-yritykseksi? 

TBC:n Talent-ohjelma tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden löytää ratkaisuja omiin liiketoimintahaasteisiin ja saada ulkopuolisten näkökulmia oman organisaation kehittämiseen. Talent-ohjelma perustuu yhteiskehittämiseen TBC-yhteisössä. Ohjelmaan osallistuneet case-yritykset ovat olleet erittäin tyytyväisiä moniosaajatiimien ratkaisuihin.

Seuraava haku caseille aukeaa vuoden 2023 keväällä. Voit ilmoittaa kiinnostuksesi kehittämistehtävän jättämiseen jo nyt täältä.

Osaajaksi Talentiin?

Asiantuntija, olisiko sinusta ratkomaan case-yrityksen liiketoimintahaastetta?

Kyllä, jos Sinulla on halua laajentaa liiketoimintaosaamistasi monialaisessa osaajajoukossa. Ohjelma soveltuu erityisesti kokeneelle, omalla alallaan ansioituneelle ammattilaiselle, joka haluaa kehittyä ja haastaa itseään uudessa ympäristössä. Ohjelman aikana osaajia valmennetaan konsultatiiviseen kehittämiseen ja heille annetaan eväitä tässä roolissa toimimiseen. Ohjelmasta saatuja oppeja voi viedä käytäntöön omassa työssä.

Seuraava haku Osaajille aukeaa vuoden 2023 keväällä. Voit ilmoittaa kiinnostuksesi Osaajan rooliin jo nyt täältä.

 

Talent-ohjelma käynnistyy  toukokuussa Talent-osaajien valmennusosiolla. Valmennuksen aikana osaajat jaetaan moniosaajatiimeihin. Case-yritysten liiketoimintahaasteiden ratkominen aloitetaan kolmen valmennuskerran (à 3 h) jälkeen. Kehittämistehtävät toteutetaan vuoden  loppuun mennessä ja ohjelman reflektointipäivä pidetään seuraavan vuoden maaliskuussa. Talentiin voi osallistua oman työn ohella. Talent vie arviolta yhden henkilötyöpäivän kuussa ja ajankäytön määrään voi vaikuttaa jonkin verran myös itse. Osallistuminen sisältyy TBC:n jäsenmaksuun.