Ihmiset pitää vapauttaa tekemään mitä he haluavat tehdä

Jenni Holmén työskentelee Turvassa asiakaskokemuksen ja osaamisen kehittämisen parissa, liiketoiminnan kehittämisen yksikössä. Jenni on esimies 10 hengen tiimille. Suurin osa tiimistä työskentelee myynnin tuen ja osaamisen kehittämisen tehtävissä.

 

Miten päädyit nykyiseen työhösi?

”Tulin vakuutusalalle vähän vahingossa. Olin tehnyt monenlaisia hommia ja etsin omaa paikkaani. Näin, kun LähiTapiola etsi korvausneuvojaa ja päätin kokeilla, mitä se on. Olin LähiTapiolassa lopulta 12 vuotta, ensin korvauspalveluissa töissä, sitten valmensin muita korvausneuvojia ja olin esimiehenä ja palvelupäällikkönä. Lopuksi työskentelin palvelujohtajana vastaten oman organisaation lisäksi Tampereen toimipisteestä. Siellä oli monta ihanaa ja ainutlaatuista opinpaikkaa. Päätin hakea Turvaan, kun siellä avautui asiakaskokemuksen kehittämisen paikka. Olen siis löytänyt oman paikkani vakuutusalalta ja ala on paljon mielenkiintoisempi kuin alun perin ajattelin.”

 

Mistä sytyt työssäsi?

”Ihmisistä! Asiakaspalvelu, ihmiset, tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot ovat olleet urani punainen lanka. Nyt on tosi mielenkiintoista pohtia, miten saadaan välittämisen keinot ja persoonallisuus välittymään tuonne digipalveluiden puolelle. Että mikä on se asiakaskokemuksen polku siellä. Ja yhtä tärkeänä pidän henkilöstön kokemusta. Yksi organisaation selviytymisen ydinkysymyksistä on, miten pärjätään kilpailussa hyvistä työntekijöistä. Miten tarjotaan työntekijöille kehittymisen mahdollisuuksia.

Minua kiinnostaa myös se, miten työntekijöistä löydetään parhaat puolet. Että introvertit ja ekstrovertit saisivat käyttää omia vahvuuksiaan ja tehdä hedelmällistä tiimityötä. Ja että eri sukupolvet oppisivat toisiltaan. Nuoret oppisivat yhteisöllisyyden ja verkostojen merkitystä ja vanhemmat oppisivat hyödyntämään globaaleja mahdollisuuksia ja tekemään rohkeita, yksilöllisiä ratkaisuja.

Haluan myös jatkuvasti kehittyä ja opiskella. Nytkin opiskelen aikuiskasvatustiedettä ja olen huomannut, että työpsykologia on tosi mielenkiintoista.”

 

Millaisia haasteita ratkaiset?

”Tykkään ratkaista haasteita. Vakuutusalalla yksi iso haaste on se, että alaa säätelevät vahvasti laki, säännöt ja sopimukset. Joskus ne ovat ristiriidassa inhimillisten tarpeiden ja kokemusten kanssa. Sydän ymmärtää, mutta pitää toimia sääntöjen mukaan. Mielenkiinnolla pohdin myös työn ja perheen yhteensovittamisen haasteita.”

Olet kertonut, että haluaisit sparrata valmentavasta esimiestyöstä. Kerro lisää.

”Minulla on ollut ihania esimiehiä ja työkavereita, ja minua on kannustettu omalle polulle. Olen oppinut paljon omilta kollegoiltani ja mentoreiltani. He ovat tönineet minua eteenpäin. Olisi hienoa päästä tökkäisemään jotakuta toista omassa työssä eteenpäin.

Esimiehenä olen oivaltanut sen, että ei ole yhtä oikeaa tapaa johtaa, vaan pitää tehdä niin kuin itse uskoo oikeaksi. Ei siis tarvitse tehdä niin kuin on aina tehty. Kun oma näkemys alkoi kantaa eteenpäin, niin oivalsin, ettei se ole mahdotonta missään. Valmentava johtaminen on vaativaa ja se on kivinen tie, mutta se on mahdollista. Pitää kestää se, että muut kyseenalaistavat, jotta saa luotua uutta. Uskon vahvasti siihen, että ihmiset pitää vapauttaa tekemään sitä, mitä he haluavat tehdä.”

 

Mikä teillä Turvassa on nyt ajankohtaista?

”Työn murros johtaa ajattelemaan vahvasti osaamisen kehittämistä. Mitä taitoja ihmisten on tässä ajassa opittava? Oman työn johtaminen ja itsensä johtaminen ovat tärkeitä, ja toisaalta yksilö tiimin ja verkostojen jäsenenä. Emme varmaankaan ole täysin ymmärtäneet vielä verkostojen merkitystä. TBC:n tyyppiset paikat ovat hienoja, kun niissä pääsee benchmarkkaamaan yli toimialarajojen ja löytää omia vastinparejaan verkostoissa. Jaetaan muille mitä hienoa on tehty. Se on arvokasta.

Työn tukeminen, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat jatkuvasti ajankohtaisia aiheita. Onhan monilla ihmisillä pelko, että mitä jos tekoäly ja robotit vievät työpaikat. Itse uskon pikemminkin, että työ lisääntyy. Mutta sopeutumista tilanne vaatii. Identiteettiään ei voi enää rakentaa tietyn tittelin taakse vaan yhä tärkeämpää on miettiä: mille minä palan intohimoisesti? Niin kuin Frank Martela puhuu valonööreistä, jotka tietävät oma intohimonsa – mikä tekee minulle hyvän elämän – ja alkavat toteuttaa sitä insinöörimäisellä tarkkuudella.

 

Jenni Holmèn, kehittämispäällikkö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

”Minulla on ollut ihania esimiehiä ja mentoreita ja minua on kannustettu omalle polulle. Olen ollut mielestäni poikkeuksellisen onnekas”, Jenni Holmén pohtii työuraansa.