Erilaisia tapoja TBC:n hyödyntämiseen

TBC on jäsenyrityksiensä omistama yritysverkosto, joka tähtää osaamisen kehittämiseen ja jäsentensä vauhdittamiseen omien alojensa tähtiyrityksiksi. Erilaisia tapoja TBC:n hyödyntämiseen on varmasti yhtä monta kun on jäsenyrityksiäkin. Tässä niistä muutama!

  1. Osa yrityksestä hakee TBC:n kautta pääasiassa verkostoitumista Pirkanmaalla toimivien muiden yritysten kanssa. Tilaisuuksiemme kantavana teemana on yhteiskehittäminen ja esimerkiksi verkostotilaisuuksissamme pääsee varmasti kuulemaan erilaisia näkökulmia toisista yrityksistä.
  2. Osalla yrityksistä ei välttämättä ole henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvää roolia ja siksi TBC:n toivotaan olevan eräänlainen ulkoistettu HRD-kumppani. Tuomme tarjolle ajankohtaisia ja jäsenistömme toiveista kumpuavia tilaisuuksia, joita yrityksen henkilöstö voi vapaasti hyödyntää. Tämä onnistuu kätevästi, sillä suurin osa tilaisuuksista kuuluu TBC:n vuosimaksuun.
  3. TBC:n palveluita voi hyödyntää myös yrityksen itse suunnittelemien osaamisen kehittämisen kokonaisuuksien lisänä:

Esimerkiksi Vitecillä rakennetaan sisäisesti asiantuntijoiden ja esihenkilöiden kehittämispolkuja, jonka osaksi TBC:n koulutustarjontaa punotaan. Vitec Acuten toimitusjohtajan Janne Vainion mukaan tavoitteena on saada aikaan systemaattinen kokonaisuus, jossa on mukana juuri Vitecille sopivat kumppanit.

Aikaisemmin koulutuksiin hakeutuminen oli Vitecillä paljolti henkilöstä itsestä kiinni ja lopputuloksena saattoi olla melko rikkonainen kokonaisuus. Nyt haetaan sitä, että ymmärretään mitä rooleja yrityksessä tarvitaan ja kehittymisen polkuja johdetaan sitä kautta. Esimerkiksi uusille viteciläisille olisi tällöin heti tarjolla kehittymistä tukeva koulutuspolku. Vitecillä halutaan kasvattaa alalle uusia  potentiaalisia tekijöitä ja kehittää nykyisen henkilöstön osaamista.

Näemme, että 70 % henkilön osaamisesta on tullut työtä tekemällä ja jatkossakin kehittyy samalla tavoin, 20% osaamisesta tulee työyhteisöstä ja toisilta oppimalla. Loput 10% opiskelemalla itsenäisesti uutta.” Vainio summaa, ja jatkaa ” TBC:n etuna meidän mielestämme on se, että tarjoama laajenee yksilöstä yhteisöön. Yksilö saa täsmäiskuja osaamiseensa esimerkiksi webinaarien kautta. Opittua asiaa voidaan laajentaa verkostotapaamisissa ja tarvittaessa sparrauttaa Sparripari-ohjelmassa. Käytäntöön viemisen apuna voidaan hyödyntää esimerkiksi Talent-ohjelmaa tai yrityskohtaisesti räätälöityä Akatemiaa.

Vitec hakee myös muualta oman alansa substanssiosaamista, eli IT asioihin liittyvää oppia, mutta TBC:n tarjonta halutaan tutuksi juuri sen monipuolisuuden takia. Esihenkilöt ovat tässä avainasemassa oman tiiminsä kehittymisen pohtimisessa sekä osaamisen varmistajana yrityksen liiketoiminnan menestystekijänä.

 

Tuleeko sinulle mieleen jokin TBC:n hyödyntämisen tapa, minkä lisäisit listaan?