Esihenkilötyön systemaattinen kehittäminen Glastonilla

Glastonilla haluttiin vuonna 2021 lähteä esihenkilötyön systemaattiseen kehittämiseen ja kumppaniksi valittiin TBC. Yhdessä TBC-tiimin kanssa syntyi Glastonin tarpeisiin räätälöity kokonaisuus – Glaston Esimiesakatemia.

Johtavana ajatuksena kehittämisessä oli, että vaikka kaikki johtamistavat eivät sopisikaan kaikille, uutta tapaa kannustettiin kokeilemaan ja jatkamaan sillä, jos se tuntui omalta ja tiimille sopivalta.  Glaston Akatemiaan valikoitui yhteensä 8 moduulia, joissa pureuduttiin muun muassa seuraaviin teemoihin: strategian arkeen tuomisen keinot, valmentava johtajuus, toimeenpanon taito, johtamisen systematiikka, itseohjautuvat tiimit, työhyvinvoinnin johtaminen sekä yhteistyön vahvistaminen.

Kuulimme kokemuksia tästä kokonaisuudesta TBC Esihenkilöverkoston tilaisuudessa 11.2.2022 Glastonin HR Director Stiina Enqvistilta sekä Manager, Spare Parts Services Salla Äppelqvistilta, joka toi mukaan esihenkilöiden näkökulmaa. Minkälaisia esimerkkejä ajatuksista ja toimenpiteistä Glastonilla oli noussut ja miten esihenkilötyötä jatkokehitettiin?

Osana strategiatyötä Glastonilla on ollut käytössä tiimin yhteiset kehittämiskeskustelut, tiimi PD:t. ”Tiimini valitsee yhdessä kehittämisen fokukseen asian, jota halutaan edistää oman työn ohella. Viime vuonna tämä oli esimerkiksi ohjeistukset. Tiimikeskustelun jälkeen lähetän ennakkotehtävät tiimiläisille ja keskustelen jokaisen kanssa vielä yksittäin. Ennakkotehtävät sisältävät muutaman kysymyksen tiimin yhteistyön nykytilaan liittyen sekä kulloinkin ajankohtaiseen yhteiseen tavoitteeseen liittyen”, Äppelqvist kertoo. Yksittäisissä keskusteluissa korostuneiden asioiden kautta on saatu tarttumapintaa tiimin keskinäisiin läpikäynteihin, joita toteutetaan läpi vuoden. Tavoitteiden konkreettisuuden ja strategiaan suhteuttamisen on huomattu auttavan niiden toteutumisessa.

Valmentavan johtajuuden apuna Glastonissa on hyödynnetty Reiss Motivation Profile® (RMP) työkalua. ”Motivaatiotekijöiden tunteminen auttaa ymmärtämään alaista ja toista tiimiläistä paremmin. Toisten tarpeiden tunnistamista voidaan hyödyntää esimerkiksi työtehtävien suunnittelussa ja roolien jakamisessa”, summaa RMP motivaatiovalmentajaksi sertifioitunut Enqvist. Yhteisellä tavoitteiden asettamisella ja tiimin tuntemisella on mahdollista hahmottaa, millaista johtamista tiimi kulloinkin tarvitsee.

Jatkokehityskohteiksi helmikuussa Glastonilla oli tunnistettu esihenkilötyössä tiimin hyvinvoinnin varmistaminen, valmentavan johtamistavan syventäminen sekä hyvinvointi asiantuntijatyössä ja vapaa-ajalla. Hyvinvointi  asetettiin HR:n vuoden 2022 pääteemaksi.

Koska hyvä johtaminen on hyvinvoinnin perusta, suunniteltiin esimiesvalmennukseen yhteistyössä TBC:n kanssa kolmen moduulin kokonaisuus: Glaston Hyvinvoinnin johtamisen valmennusohjelma. Siinä lähdettiin etenemään kohti esihenkilöiden sekä alaisten hyvinvointia valmentavan johtamistavan juurruttamisella, kuormitustekijöiden tunnistamisella ja ennaltaehkäisyllä sekä aivoterveyden ja palautumisen aiheella.

Johtamisen lisäksi hyvinvoinnin teema on ollut esillä koko henkilöstölle koko vuoden kuukausittain vaihtuvine teemoinen. Myös hyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia ja palveluvalikoimaa henkilöstölle on lisätty. Hyvinvoinnista puhutaan nyt Glastonilla enemmän ja henkilöstö on noteerannut asian positiivisesti.