Haemme Osaajia liiketoiminnan kehittämishankkeisiin Talent-ohjelmaan

TBC:n Talent-ohjelma on liiketoimintaosaajien kehittämisohjelma, johon osallistuja pääsee ratkomaan toisen yrityksen merkityksellistä ja konkreettista liiketoimintahaastetta. Haemme nyt Osaajia neljään erilaiseen liiketoiminnan kehittämishankkeeseen. Tutustu liiketoimintahaasteisiin ja lue, miksi juuri Sinun kannattaisi osallistua ohjelmaan.

 

Talent-ohjelma pähkinänkuoressa

Talent-ohjelma on liiketoimintaosaajien pitkäkestoinen kehittämisohjelma, jossa TBC:n jäsenyrityksistä kootut osaajatiimit pääsevät ratkomaan muiden TBC-jäsenyritysten esittämiä liiketoimintahaasteita. Tuleva Talent-ohjelma alkaa vuoden 2020 maaliskuussa 17.3. Ohjelman alussa Osaajat jaetaan kiinnostuksen kohteiden perusteella 2-4 hengen osaajatiimeihin, joista kukin lähtee ratkomaan yhtä kehittämishanketta. Pian alkavassa Talent-ohjelmassa on neljä kiinnostavaa kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä ratkaistaan vuoden 2020 aikana ja Talent ohjelma päättyy vuoden 2021  maaliskuussa järjestettävään reflektointitilaisuuteen yhdessä case-yritysten ja osaajien kanssa.

Työmäärä ohjelmassa on noin yksi työpäivä kuukaudessa, joten ohjelma soveltuu oman työn rinnalla tehtäväksi. Ajankäyttöön on mahdollista vaikuttaa myös itse: kukin osaajatiimi sekä caseyritys voi sopia joustavasti keskenään omista käytänteistään ja ajankäytöstä. Mahdollisesta työajan käytöstä osallistuja sopii esimiehensä kanssa.

Näitä liiketoimintahaasteita ratkotaan tulevassa Talentissa

Maaliskuussa alkavan Talent-ohjelman kehittämistehtävät ovat nyt julkistettu. Neljä yritystä on esittänyt kehittämistehtävänsä seuraavista teemoista:

  • Case-yrityksen osto-osaamisen kehittäminen: miten oston prosesseja tulisi kehittää ja miten ostamisella tehdään säästöjä?
  • Case-yrityksen CRM:n kehittäminen osana proaktiivista myyntiprosessia
  • Toimintamallin luominen case-yrityksen palautteenhallintaan: miten kerätä, analysoida ja hyödyntää palautetta toimitusprojekteissa?
  • Case-yrityksen brändin ja markkinoinnin arviointi ja kehittäminen

Kehittämistehtävät ovat yrityksille merkityksellisiä ja todellisia liiketoimintahaasteita, joihin etsitään toteutettavia ja konkreettisia ratkaisuja. Esitetyt kehittämistehtävät ovat alustavia toimeksiantoja, joita tullaan täsmentämään Talent-ohjelman alussa case-yrityksen, osaajien ja TBC:n yhteistyönä.

 

Kuka sopii Osaajaksi Talentiin?

Talent-ohjelmassa Osaaja antaa oman panoksensa, osaamisensa ja näkemyksensä,  yhden kehittämistehtävän ratkaisemiseen. Osaajaksi soveltuu alallaan ansioitunut ammattilainen, joka omaa näkemystä jonkin kehittämistehtävän teemoista ja haluaa heittäytyä myös oman osaamisensa ulkopuolelle. Osaajan ei tarvitse olla aiheen valmis asiantuntija, sillä ohjelman tarkoitus on auttaa myös Osaajaa kehittymään ja laajentamaan businessymmärrystään. Talent-ohjelmassa Osaajaa ei ole sidottu nykyiseen työrooliinsa, vaan esimerkiksi myynnin parissa työskentelevä henkilö voi osallistua osto-osaamisen kehittämistehtävään ja luoda sitä kautta itselleen ymmärrystä muista työrooleista. Tärkeintä on  halu kehittyä ja monipuolistaa osaamistaan aiheesta.

Osallistuminen Talent-ohjelmaan on ainutlaatuinen kehittymismahdollisuus

Liiketoimintaosaajien kehittämisohjelmaan, Talentiin, osallistuminen on monille ainutlaatuinen mahdollisuus päästä monipuolistamaan ja haastamaan omaa asiantuntijuuttaan täysin uudessa liiketoimintaympäristössä. Ennen kehittämistehtävän ratkaisemista Osaajia valmennetaan konsultatiiviseen kehittämisotteeseen ja heille annetaan eväitä kehittämisprojektin menestyksekkääseen läpivientiin. Konsultatiivisen roolin oppiminen ja siinä roolissa kehittyminen on yksi ohjelman tärkeimpiä anteja Osaajalle, sillä konsultatiivista työroolia edellytetään tämän päivän asiantuntijalta toimialasta riippumatta.

TBC myöntää Talent-ohjelmaan osallistuneelle Osaajalle kirjallisen osallistumistodistuksen kehittämisohjelmaan osallistumisesta. Osaaja tuo ohjelmaan osallistumisen kautta yritykseensä uuden bisnesosaajaminänsä, joka osaa toimia omassa työroolissaan entistä monipuolisemmin.

Hae mukaan liiketoimintaosaajien kehittämisohjelmaan nyt!

Mikäli haluat laajentaa osaamistasi asiantuntijana johonkin kehittämistehtävään liittyen, voit ilmoittautua Osaajaksi maaliskuussa alkavaan Talent-ohjelmaan. Ohjelman aloitustapaaminen järjestetään 17.3., mutta poissaolo aloitustapaamisesta ei ole este ohjelmaan osallistumiselle. Voit lukea lisää Talentista ja ilmoittaa kiinnostuksestasi täältä tai olla yhteydessä TBC-tiimin Sariin. Talentin hinta on Osaajan yritykselle on 1500e + alv. 24% / hlö. Talent-ohjelma on tarkoitettu vain TBC-jäsenyritysten työntekijöille.

4.3.2020