Hanna Miettinen ja Janne Vainio mukaan TBC:n hallitukseen

TBC:n hallituksen kokoonpano muuttui, kun pitkäaikainen hallituksen varapuheenjohtaja Vertex Systems Oy:n Toimitusjohtaja Reijo Havonen sekä Fastems Oy Ab:n Toimitusjohtaja Mikko Nyman jäivät pois hallituksesta. Heidän tilalleen syyskokous valitsi Ata Gearsin ja Vitec Acuten toimitusjohtajat.  Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana ICT Elmo Oy:n Toimitusjohtaja Janne Aaltonen, Tampereen Särkänniemi Oy:n Toimitusjohtaja Miikka Seppälä, Glaston Finland Oy:n HR-johtaja Stiina Enqvist, Valmet Corporationin Director, HR Operations Central Europe Seija Majoinen sekä UPM Raflatac Oy:n HR Manager Janina Lampinen. Hanna Miettinen valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Haastattelimme hallituksemme uusia jäseniä heidän mietteistään ja toiveistaan hallitustyöskentelystä TBC:ssä sekä heidän edustamiensa yritysten kokemuksista TBC:n jäseninä.

Hanna Miettinen, Ata Gears Oy

Miettisellä on pitkä ura takanaan Atalla erilaisissa rooleissa, ja toimitusjohtajana hän on toiminut vuodesta 2018 lähtien. Johtajana hän haluaa olla helposti lähestyttävä, tasapuolinen, avoin ja jämäkkä.

”Ata on ollut TBC:n jäsenenä jo pidemmän aikaa, vuodesta 2006 saakka. On hienoa, että voi tarjota henkilökunnalle tilaisuuksiin osallistumisen oman mielenkiintonsa mukaisesti. Itselleni TBC Toimitusjohtajaverkostosta on muodostunut tärkeä vertaistukiryhmä. TBC:n myötä yritysten on mahdollista luoda pirkanmaalaisia verkostoja. Jäsenyritysten erilaiset toimialat ovat avanneet silmiä sille, että muillakin saattaa olla samoja haasteita kuin meillä”, Miettinen kertoo.

Miettinen näkee, että TBC on pysynyt hyvin ajassa mukana ja kuunnellut jäsenten tarpeita reagoiden niihin pikaisesti. Hyvänä esimerkkinä hän nostaa tekoälyyn liittyvät tilaisuudet. Hallitustyöskentelyyn hän lähtee innolla mukaan: ”On mielenkiintoista päästä katsomaan, miten hallitus toimii ja päästä vaikuttamaan siihen, miten tarjonta kehittyy. Näen hallitusjäsenyyden myös oppimismahdollisuutena ja haluaisin tuoda mukanani pk-sektorin valmistavan teollisuuden näkökulmaa sekä sitä, että tarjonnassa on jatkossakin mielenkiintoisia tilaisuuksia niin pidempään jäsenyrityksissä olleelle henkilöstölle kuin uusille tulokkaillekin”.

Ata Gears Oy on vuonna 1937 perustettu perheyritys, joka on voimansiirtokomponenttien (hammaspyörien) erikoisvalmistaja. Ata on puhdas vientiyritys, sillä 75% tuotteista menee suoraan vientiin ja epäsuorasti lähes kaikki. Tuotteissa vaaditaan korkeaa turvallisuutta, sillä hammaspyöriä valmistetaan vaativiin olosuhteisiin. Mainitsemisen arvoista on myös se, että Ata on ainoa edelleen Tampereella toimiva yritys, jonka mukaan on nimetty oma kaupunginosansa, Atala, mistä yrityksen tilat löytyvät.

”Haluan omaltakin osalta olla kannustamassa henkilöstöä TBC:n tilaisuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen, sillä jokaisesta tilaisuudesta saa aina uusia ideoita. Nykypäivänä on pakko pystyä kehittymään, eikä kukaan ole kaiken tietävä ideaninkkari, ajatuksia ja näkökulmia on saatava myös muualta”, Miettinen toteaa lopuksi.

Janne Vainio, Vitec Acute Oy

Vainio toimii Vitec Acuten Toimitusjohtajana nyt kahdeksatta vuotta. Hänet innosti mukaan hallitustyöskentelyyn sekä mahdollisuus itsensä kehittämiseen että tietotekniikkayrityksen näkökulman ylläpitäminen ja kehittäminen TBC:n tilaisuustarjonnassa.

”Ajattelen, että hallitusjäsenyydestä hyötyvät molemmat osapuolet. Uskon saavani uusia ideoita oman henkilöstöni kehittämiseen ja vastavuoroisesti pystyn tuomaan oppeja ja ideoita omasta yrityksestäni. Vitec Acute toimii hyvin pitkälti TBC:n tavoin yhteisönä ja toiminnan samankaltaisuuksien takia sieltä on varmasti mahdollista löytää oppeja toimintaan. Näen myös, että voisin hyödyntää omia verkostojani uusien jäsenten saamisessa TBC:n toimintaan mukaan ”, Vainio pohtii.

Vainion mukaan TBC:n parhaita puolia on ehdottomasti poikkitieteellisyys. Harvassa paikassa pääsee yhtä tehokkaasti pohtimaan mahdollisuuksia ja jakamaan ajatuksia hyvinkin erilaisista taustoista tulevien yritysten kanssa ja tässä hän näkee monia eri hyötyjä. ”Meille on ollut hyötyä esimerkiksi siitä, että olemme päässeet pohtimaan esimerkiksi tuotepäälliköille ajankohtaisten asioiden soveltumista IT-alalle.”, hän kertoo.

Vitec Acute Oy toimittaa terveydenhuollon potilastietojen käsittelyyn tarkoitettua A-luokan potilastietojärjestelmää. Asiakkaat ovat yksityisiä ja julkisia terveydenhuollon toimijoita.

”Lyhyemmät infopaketit, eli TBC Talkit ovat olleet meille todella hyviä. Kehityssuunta tilaisuuksissa on ollut meidän kokemuksemme mukaan positiivinen. On hämmästyttävää, miten hyvin TBC on ajan tasalla ja hetkessä kiinni. Koulutusaiheet ovat hyviä ja sieltä nostaisin esimerkkinä henkiseen jaksamiseen liittyvät aiheet sekä kyberturvallisuus”, Vainio sanoo. Hänen tavoitteenaan on kytkeä TBC:n tilaisuustarjonta entistä tiiviimmin osaksi yrityksensä jo olemassa olevia osaamisen kehittämisen kokonaisuuksia.
 

Toivotamme sekä Hannan että Jannen lämpimästi tervetulleeksi TBC:n hallitukseen!