Toimittajan kanssa on kiva sparrailla, miten kumpikin hyötyisi bisnessuhteesta.

Jenny Jyrinki työskentelee Fastemsilla ostopäällikkönä vastaten operatiivisesta ostotoiminnasta. Hän vetää kuuden hengen  asiantuntijatiimiä. Tiimi on vastuussa siitä, että Fastemsin Tampereen tehtaalla ja globaaleilla asennustyömailla on tarvittavat materiaalit ja palvelut kustannustehokkaasti ja oikeaan aikaan. Tiimi vastaa myös Fastemsin toimittajaverkostosta ja sen kehittämisestä. Jyrinki on työskennellyt Fastemsilla kohta 12 vuotta ja tehnyt osto- ja hankintatyötä jo aiemminkin eri työnantajien palveluksessa.

 

Millaista työsi on?

Työ on vaihtelevaa. Kun tiimi on pieni, niin päällikkökin osallistuu operatiiviseen toimintaan. Minulla on muutama sopimustoimittaja, joista vastaan. Työni on osittain esimiestyötä ja tiimin coachaamista. Jokainen ostaja meillä hoitaa itsenäisesti oman vastuualueensa, olemme jakaneet kategorioittain tehtäväalueet. Päivittäiseen työhön minun ei juurikaan tarvitse puuttua. Minun tehtäväni on vastata siitä, että heillä on kaikki edellytykset tehdä työnsä hyvin. Katson kokonaiskuvaa ja koostan raportteja, seuraan tunnuslukuja ja kehitän ostotoimintaan liittyviä prosesseja.

 

Miten päädyit osto- ja hankintatoimeen?

Tähän työhön ei varsinaisesti voi kouluttautua missään, joten ostotehtävät eivät olleet minulla suunnitelmissa alun perin. Kouluttauduin tradenomiksi ja menin opintojen loppuvaiheessa töihin operatiiviseksi ostajaksi. Ala osoittautui mielenkiintoiseksi ja viihdyn teollisuusympäristössä hyvin.

 

Mikä työssäsi on haastavinta?

Osto on usein yrityksen solmukohta, johon kohdistuu aikataulu- ja kustannuspaineita niin sisäisiltä kuin ulkoisiltakin sidosryhmiltä. Lankojen pitää pysyä käsissä, eikä kovin herkkänahkainenkaan ei saa olla. Tässä työssä pitää osata luoda hyviä suhteita toimittajiin, ja samalla pystyä vaatimaan heiltä. Se on välillä aika haastavaa.

Fastemsin kasvu on ollut voimakasta viimeiset pari vuotta. Haasteita on ollut sekä vapaan tuotantokapasiteetin että henkilöresurssien löytämisessä, kun noususuhdanteen aikana tilauskirjat ovat olleet täynnä useissa yrityksissä.

 

Mistä innostut työssäsi?

Ihmisistä! Tykkään tosi paljon esimiestyöstä. Tykkään myös toimia toimittajien kanssa ja luoda uusia kontakteja. On kiva sparrailla ja miettiä yhdessä, miten kumpikin hyötyisi bisnessuhteesta.

Meillä on tiimissä henkilöt vaihtuneet eläköitymisten ja kasvun myötä, ja olen päässyt itse valitsemaan uusia tiimiläisiäni. Minua kiinnostaa, miten ihmisten persoonat sopivat yhteen. Osto- ja hankintatehtävissä voi työskennellä monenlaisilla taustoilla. Se palkitsee, että meidän tiimimme toimii nyt ihan huippuhyvin.

 

Missä haluaisit kehittyä?

Minua kiinnostaa neuvottelutaktiikat eli miten neuvotteluista saa vielä enemmän irti. Myös tekniset ominaisuudet haastavat ja niiden parissa tapahtuukin jatkuvaa oppimista.

 

Miten hankintatoimi on muuttunut vuosien varrella?

Nyt panostetaan pitkäaikaisiin kumppanuussuhteisiin pelkän kaupankäynnin sijaan. Asiakkaan ja toimittajan suhde on vähän aiempaa syvempi. Haluamme esimerkiksi sellaisia kumppaneita, jotka voimme ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheisiin. Haemme jatkuvasti entistä kyvykkäämpiä toimittajia, jotka voivat toimittaa meille yhä valmiimpia kokonaisuuksia. Emme halua ostaa pelkästään komponentteja ja osia, vaan valmiiksi suunniteltuja, kokoonpantuja ja testattuja. Se vaatii molemmilta osapuolilta sitoutumista ja kumppanuutta.

 

Mikä on Fastemsissa ajankohtaista nyt?

Olemme siirtämässä kaiken valmistustoimintamme tänne Tampereelle. Kasvu jatkuu edelleen, ja keskitämme toimintaamme älykkäisiin automaatioratkaisuihin. Olemme uusien asioiden ääressä monella tavalla. Meillä on meneillään Fastems 2.0 -projekti, jossa modernisoidaan toimisto- ja tuotantotilamme. Remontin lisäksi se on työskentelyn ja toimintamallien muutosprojekti. Activity Based Working -konseptin tavoitteena on toimintalähtöinen työympäristö, joka tarjoaa henkilökunnalle mahdollisuuden joustavaan ja tehokkaaseen työskentelyyn kulloistenkin tarpeiden mukaan. Koko henkilöstö on päässyt osallistumaan uudistuksen suunnitteluun.

 

Jenny Jyrinki kuvattiin Fastemsin yrityskulttuurin pääprinsiippien edessä. Jennyä puhuttelee etenkin Backbone eli Selkäranka: Kukaan ei jää yksin, hommat hoidetaan, ollaan avoimia ja rehellisiä, ja virheistä opitaan.