Kokemuksia Talent -ohjelmasta: Janne Kärkkäinen

 

Kysyimme Glastonin Senior Spare Part Sales Engineer Janne Kärkkäiseltä hänen kokemuksistaan TBC Talent -ohjelmasta. Janne osallistui Talentin edelliseen toteutuskertaan, jonka päätöstilaisuus pidettiin maaliskuun alussa.

Jannen sai hakemaan Talent -ohjelmaan hänen omat kokemuksensa konsulttien kanssa keskustelemisesta. Nämä sytyttivät tunteen siitä, että olisi mielenkiintoista tietää miksi konsultit toimivat, niin kuin he toimivat. ”Kun näin ilmoituksen TBC Talent-ohjelmasta, niin minua alkoi kiinnostamaan, miten konsultti nämä asiat näkee ja kokee”, Janne summaa.

Talent-ohjelmaa vetivät Sari Raivo ja Klaus af Ursin. Ohjelmassa annettiin valmiudet konsultatiiviseen työskentelytapaan ja jaettiin käytännön näkökulmia konsultointityöstä niin valmentajien kuin osallistujienkin toimesta. Tämä mahdollisuus oli toiminut Jannelle vetovoimatekijänä Talent -ohjelmaan osallistumiseen. ”Minulla oli tietynlainen suhtautuminen konsulttien työhön ja siksi halusin katsoa mitä tämä työ oikeastaan on ja katsoa myös voisinko itse tehdä tällaista työtä” Janne toteaa.

Talent-ohjelma avarsi ja muutti omia näkemyksiäni. Ohjelma oli hyvin toteutettu ja ohjattu, lisäksi teoriajaksot tukivat hyvin käytännön työtä”. 

Janne näki, että ohjelma on tuonut hänelle uusia lähestymistapoja ongelmanratkaisuun. Oppeja on tullut monesta eri suunnasta ja hän haluaa erityisesti kiittää oman ryhmänsä henkilöitä. ”Heillä oli hyvin vahva ja monipuolinen kokemus johtamisesta ja erityisen paljon sain oppia näiltä kollegoilta”, Janne iloitsee. Hän lisää, että ohjelmassa tuli hyvin esille vuorovaikutuksen merkitys työyhteisössä sekä työskentelyssä vieraiden ihmisten kanssa. Myös liiketoimintaosaamisesta ja johtamisesta karttui paljon kokemusta Talent-ohjelman aikana.

Ventovieraiden ihmisten kanssa työskentely voi aluksi vaikuttaa haastavalta ja myös Janne huomasi tämän. Aluksi hän tarkkaili, millaisten ihmisten kanssa hän työskentelee, sillä halusi sopeuttaa oman toiminnan sellaiseksi, että yhteistyö sujuu ja tuottaa tuloksia. Janne näkee tämän oleellisena asiana myös yhteistyöyrityksen kanssa kommunikoidessa ja luottamuksen rakentamista. Tämän huomioiminen ja toteuttaminen on Jannen mukaan sekä mielenkiintoista, että opettavaista.

Ajankäytön suhteen kaikki meni Jannen mukaan mainiosti. ”Tapaamiset konsulttikollegoiden kesken sekä asiakkaan kanssa ja muu työskentely ohjelman parissa aiheeseen liittyen vei muutamia kymmeniä tunteja aikaa. Koska ohjelman aikajänne oli pitkä, työkuorma ei ollut mitenkään kohtuuton”, Janne pohtii.

Entä minkälaiset terveiset hän haluaa lähettää ohjelmaan ilmoittautumista harkitseville?

”Jotka miettivät ohjelmaan osallistumista, heille haluan sanoa, että rohkeasti ja ennakkoluulottomasti mukaan vain!”