Me kysyimme, te vastasitte: näin TBC mukauttaa toimintaansa yhteisön toiveesta

TBC halusi selvittää jäseniltään, mitä he odottavat TBC:n tarjonnalta tänä keväänä. Toteutimme aiheesta kyselyn, jonka tulokset ovat nyt julki! 

Mitä TBC:n tilaisuuksilta odotetaan poikkeusolojen aikana?

Kyselyn tulokset olivat yksiselitteiset: näinä aikoina tarvitaan ketterää kehittymistä ja yhdessä sparraamista enemmän kuin koskaan! Suurin osa kyselyyn vastanneista (85%) oli kiinnostunut osallistumaan TBC:n etätilaisuuksiin myös poikkeusolojen aikana.

Vastaajat odottivat TBC:ltä kiinnostavia tilaisuuksia niin poikkeustilanteeseen liittyen kuin sen ulkopuolisiin aiheisiin. Liiketoimintaan ja työyhteisöjen arkeen monella tapaa vaikuttanut tilanne herätti toiveita päästä vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia vallitsevasta tilanteesta sekä sen vaikutuksista. Kyselyssä eniten toivottuja poikkeustilanteeseen liittyviä aiheita olivat:

  • Henkisen hyvinvoinnin edistäminen (57 % vastaajista toivoi tätä aihetta​)
  • Etätyön välineet ja hyvät käytännöt (53 %vastaajista toivoi tätä aihetta​)
  • Koronan vaikutukset esimiestyöhön (32 %​ vastaajista toivoi tätä aihetta)
  • Kriisiviestintä (26% vastaajista toivoi tätä aihetta)

Yllä olevien aiheiden lisäksi saimme lukuisia muita aiheideoita, joita tullaan hyödyntämään TBC:n tarjonnan suunnittelussa. TBC-tiimi kiittää jokaista kyselyyn vastannutta!

Näin TBC reagoi kyselyn tuloksiin: luvassa vertaissparrausta ja kiinnostavia koulutuksia etänä!

Keväällä ja kesällä kaikki TBC:n tilaisuudet toteutetaan etänä: tarjontaan lisätään etäverkostoja ja etäkoulutuksia toivotuista aiheista. Etäverkostojen ideana on vertaissparraus eli kokemusten vaihtaminen vallitsevasta tilanteesta sekä muista ajankohtaisista ja toivotuista aiheista. Etäkoulutuksissa sen sijaan luodaan syvällistä ymmärrystä ajan hermolla olevista teemoista asiantuntijoiden opastamana. Koulutustarjonnan suunnittelussa huomioidaan kyselyssä ilmenneet tarpeet: kevään tarjontaan tullaan lisäämään muun muassa tehokkaan etäpalaverin vetämiseen liittyvä koulutus.

Syksyllä, elokuusta alkaen, palaamme live-tilaisuuksien pariin, mikäli mahdollista. Verkosto- ja koulutustarjontaa on jo nyt siirretty syksylle ja lisää tilaisuuksia lisätään tarjontaan jatkuvasti. Syksyn tilaisuuksiin voi tutustua jo nyt tilaisuuskalenteristamme.

Kurkistus kevään etätilaisuuksiin

Kevään etätilaisuuksia tullaan toteuttamaan eri verkkoalustoilla: muun muassa webinaareina sekä vuorovaikutteisina Teams-tilaisuuksina. Etänä toteutettavia tilaisuuksia suunnitellaan ja lisätään tilaisuuskalenteriimme jatkuvasti lisää. Tarjonnassamme on jo nyt seuraavat etätilaisuudet:

Asiantuntijan blogiteksti – kirjoita osaamisesi esiin! -webinaari TBC Superverkosto 16.4.2020 klo 09-10:30 (maksuton kaikille TBC-jäsenille)

Poikkeusaika ja sen johtaminen -etätilaisuus TBC Toimitusjohtajaverkosto 17.4.2020 klo 08:30-10:30

Miten HR tukee esimiehiä ja johtoa poikkeustilanteessa -etätilaisuus TBC HR-verkosto 21.4.2020 klo 14:30-16

Näin johdan etänä -etätilaisuus TBC Esimiesverkosto 22.4.2020 klo 9-11

Hyvä etätyöpäivä -etätilaisuus TBC Assistenttiverkosto 23.4.2020 klo 9-11

Tietotyöstä palautuminen ja aivojen hyvinvointi -webinaari TBC Superverkosto 24.4.2020 klo 9-10  (maksuton kaikille TBC-jäsenille)

TBC-tiimi osallistuu mukaan etätilaisuuksiin ja pyrkii varmistamaan tilaisuuksien sujuvuuden ja lämpimän hengen myös etänä. Tilanne on uusi meille kaikille: kokeillaan yhdessä uusia toimintatapoja ja luodaan parhaat toimintamallit!

Nähdään tilaisuuksissa!

 9.4.2020