Minkälaisia aiheita TBC Verkostoissa käsitellään?

Oletko pohtinut, minkälaisia aiheita TBC Verkostoissa käsitellään? Koostimme esimerkkejä TBC:n eri verkostojen aiheista menneiltä vuosilta. Verkostotilaisuuksiin voi osallistua kiinnostavan aiheen perusteella riippumatta verkostonimikkeestä tai omasta työnkuvasta.

Assistenttiverkosto

 • Tapahtumajärjestäminen
 • Luennoitsijapankin kerääminen
 • Työskentely monikulttuurisessa ympäristössä
 • Etiketti ja hyvät tavat
 • Työn ilo
 • Tutustuminen OP Lean sprintiin
 • Työn tuunaus
 • Työhyvinvointikäytännöt
 • Fasilitoinnin vinkkipankki
 • Mihin viedä vieraita Tampereella?
 • Vierailu Tampereen Messuille
 • Arkea helpottavat digitaaliset työvälineet

Esimiesverkosto

 • Palkitseminen ja motivointi
 • Motivoiva työympäristö ja itsensä johtaminen
 • Lean esimiestyössä ja päivittäisjohtamisessa
 • Esimiestyön käytännöt ja kehittäminen
 • Pitkään työssä olleen motivointi
 • Pelit organisaation kehittämisessä
 • Miten esimies voi edistää myyntihenkisyyttä
 • Työyhteisösovittelu
 • Nuoret työelämässä – mikä heitä kiinnostaa?
 • Miten käsitellä alisuoriutumista?

Hankintaverkosto

 • Hankinnan digitalisaatio ja automatisointi
 • Toimittajayhteistyö (kehittäminen, mittarit, arviointi)
 • Hankinnan KPI:t

HR-verkosto

 • Hautaisinko henkilöstökyselyt?
 • Resilienssi Humap Oy
 • Ryhmäcoaching ja keshityskeskustelut
 • Osaamisen kehittäminen asiantuntijaorganisaatiossa
 • KoHa (koulutus- ja harrastuneisuus)
 • Työaikapankit, vuorotyö ja liukumat
 • Työaikalain uudistus
 • WorkDay
 • Henkilöstöjohtaminen ilman esimiehiä
 • Rekrybotti- rekryprosessin sujuvoittajana ja talenttien houkuttajana

Liiketoimintajohdon verkosto

 • Moderni johtaminen
 • Kulttuurimuutos – haave vai totta?
 • Tekoäly
 • Compliance-ohjelmien rakentaminen osana vastuullista toimintaa
 • Kulttuurin johtaminen
 • Start-upit ja tarinallisuus
 • Teams ja Planner johtoryhmän työvälineinä
 • Data, visuaalisuus ja modernit työvälineet myynnin johtamisen tukena
 • Digitaalinen asiakashankinta tekoälyä hyödyntäen
 • Kasvun johtaminen
 • Tekoäly, automaation hyödyntäminen, tiedolla johtaminen

Myynti-, markkinointi ja viestintäverkosto

 • Videot markkinoinnissa
 • Slack sisäisessä viestinnässä
 • Salesforce myynnin lisäämisessä
 • Markkinoinnin automaatio
 • Vaikuttava kirjoittaminen
 • Digimarkkinoinnin kokonaisuus
 • Kymmenen väitettä videoista
 • Miten viestiä vastuullisuudesta?
 • Uusia liidejä webinaareilla?
 • Kannattaako messuille osallistuminen?
 • Tappara somessa – sisällöntuotanto ja tuloksellisuuden mittaaminen

Projektityön verkosto

 • Projektijohtaminen
 • Projektinhallinnan työkalut, Silverbucket
 • Projektimallin käyttäminen yrityksen projekteissa
 • JIRA
 • Teams
 • Tehokkaat projektikokouskäytännöt
 • Resurssienhallinta
 • Tiedonhallinta

Superverkosto

 • EU:n tietosuojauudistus
 • 3D-tulostus
 • Vierailu Frameryyn
 • GDPR tuli – missä mennään nyt?
 • Teams ja Planner -modernit tiimityön välineet
 • Arvostava työyhteisö
 • LinkedIN-webinaari
 • Motivaatiosta toimeenpanoon: älä pelkästään motivoidu, vaan tartu toimeen

Talousverkosto

 • Visuaalisen analytiikan mahdollisuudet
 • EU:n tietosuojauudistus käytännössä
 • Taloushallinnon trendit
 • Robotiikan ja automaation hyödyntäminen taloushallinnossa
 • Lohkoketjuteknologia digitaalisen kaupankäynnin alustana
 • Strategiamuutosten vaikutukset taloushallintoon
 • Talousprosessien kuvaus osana maakunnan toiminnan kokonaisarkkitehtuuria
 • Power BI
 • Taloushallinnon transformaatio: miten kasvatetaan tulevaisuuden tekijöitä
 • Kuukauden katkokäytännöt eri organisaatiossa
 • Liiketoimintalähtöinen talouden toimintamalli

Tuotehallinnan verkosto

 • Toimintatavat ja tulevaisuudensuunnat
 • Asiakaskokemuksen digitalisoituminen
 • Design Thinking, Suunto
 • Designprosessit ja työvälineet
 • Tuotesuunnittelun menetelmät asiakastarpeen ymmärtämiseen
 • Palveluiden kehitystyö asiakkaan tarpeista suositteluun

Työsuojelu- ja turvallisuusverkosto

 • Vierailukohteet: TT-Gaskets, Nokian Renkaat, Tampere-talo, Sandvik, Valmet Lahdesjärvi, Kalmar, Glaston, Särkänniemi, TAKO, Kiilto, UPM Raflatac sekä Metso Minerals