Ota aktiivinen ote yrityksesi tulevaisuuden muotoiluun ja ennakointityöhön

 

Lokakuun alussa TBC kutsui yhteistyössä Business Tampereen kanssa TBC:n jäseniä ja TBC:stä kiinnostuneiden yritysten edustajia muotoilemaan tulevaisuutta. Halusimme pyhittää kutsuvierasverkostomme tulevaisuustyölle, sillä näemme sen olevan erittäin tärkeä osa yrityksen kilpailukyvyn ja jopa olemassaolon kannalta. TBC tukee jäsenistönsä tulevaisuusvalmiuden rakentamista ajankohtaisten kehittymisen tilaisuuksien muodossa.

TBC Kutsuvierasverkosto sisälsi mielenkiintoisia puheenvuoroja. Kuulimme Business Tampereen ennakointityöstä Pirkanmaalla (Johanna Kirjavainen), Skenaariotyöstä Särkänniemessä (Miikka Seppälä), Ikean tulevaisuusorientoituneesta kulttuurista (Vesa Haapalahti) sekä konkreettisia vinkkejä ennakointityön linkittämisestä yrityksen arkeen Futuricelta (Mia Muurimäki).

Tilaisuudessa haluttiin tuoda ennakointityö helposti lähestyttäväksi. Pirkanmaalla yritykset voivat hankkia ennakointitietoa itselleen monia eri reittejä. Esimerkiksi TJANSSI -hanke järjestää ennakointiin liittyviä tilaisuuksia ja tuottaa tutkimustietoa yritysten tulevaisuustyön nykytilasta. Hankkeen puitteissa on tulossa tietopankki yrityksille, josta löytyy kootusti linkkejä ennakointityöhön liittyvistä tärkeistä sivustoista. Skenaariotyön pohjana voi käyttää esimerkiksi Futuricen ilmaisen Lean service toolkitin pohjia.

 

Poimimme puheenvuoroista ajatuksia ja vinkkejä tulevaisuustyöhön liittyen:

  • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja ajoitus – millaiset uudet liiketoimintamallit eri tulevaisuusskenaariossa toimisivat? Milloin asiakkaat (ulkoiset ja sisäiset) olisivat valmiita omaksumaan nämä? Ikean Vesa Haapalahden vinkkinä tähän on, että asiakas on aina laiskempi kuin eilen. Palvelun tai tuotteen helppous on valttia.
  • Toimiva Plan B yllättäviin tilanteisiin – Joskus kohdalle osuu tilanne, jota ei olla osattu ennakoida. Esimerkiksi Ikea otti koronan alettua käyttöön Click & Collect palvelun, jossa tavarat pääsee hakemaan tavaratalolta ilman kontakteja muihin ihmisiin. Palvelun suunnitelma oli jo olemassa, koska tulevaisuustyötä tehdään yrityksessä säännöllisesti.
  • Ennakointitiedon päivittämisestä toistuvaa – yrityksenne on tehnyt tulevaisuustyötä? Hienoa! Se kannattaa ottaa pysyväksi osaksi yrityksenne strategiatyötä ja muistaa, että tulevaisuustyön aikajänne on melko pitkä, jopa kymmenen vuotta. Tätä lyhyemmän aikajänteen miettiminen on enemmän jo toteuttamisen aikaa. Futuricen Mia Muurimäki suosittelee tulevaisuustyön tekemistä muunakin, kuin riskienhallintana, jotta jotain uutta voi syntyä.
  • Katso tulevaisuuteen yrityksen arjen vinkkelistä – yleisluonteisien megatrendien lisääminen tulevaisuustyön palaverimuistioon ei välttämättä ole kovin tarkoituksenmukaista. Kannattaa ennemminkin miettiä, mitkä asiat ovat juuri teidän yrityksellenne ja sidosryhmillenne oleellisia. Voiko yrityksenne tehdä nyt jotain, mikä auttaa teitä olemaan vahvempia jatkossa? Mitkä asiat tulevat annettuna, mihin on mahdollista vaikuttaa? Kumppanuuksien hyödyntäminen tässä voi olla hyvä vaihtoehto. Esimerkiksi Särkänniemi on aloittanut yhteistyön Ilmatieteen laitoksen kanssa, tavoitteena ennakoida paremmin tulevaa säätä ja sen vaikutusta kävijämääriin. Mitä lähemmäs jokapäiväistä tekemistä tulevaisuustyön tuo, sitä konkreettisemmaksi se muuttuu.
  • Muista outoudet – skenaariotyössä on tärkeää miettiä, mitä tulevaisuus pahimmillaan, luultavasti ja parhaimmillaan sisältää. Futuricen Mia kuitenkin muistutti, että on äärimmäisen tärkeää kuvitella myös outoja tulevaisuusskenaarioita. Jos kuvittelet vain tilanteita, jotka näet todennäköisinä, tulevaisuustyöstä puuttuu innovatiivisuus. Olisiko arvannut kaksi vuotta sitten, millaisessa maailmantilassa elämme nyt? Outouksen miettimisessä voi ajatella auttavan Särkänniemen Miikka Seppälän ehdottama EI mahdollisten skenaarioiden hahmotteleminen. Tämä poistaa mielen asettamia rajoituksia tulevaisuustyöstä.
  • Johtaja, älä tiedä – jotta tulevaisuustyöstä saataisiin mahdollisimman paljon irti, on tärkeää, että erityisesti johtajat välttävät retoriikkaa, jossa kertovat asioiden olevan tulevaisuudessa tietyllä tavalla. Tärkeälle avoimelle keskustelulle antaa enemmän tilaa se, että ”minä tiedän” sijasta sanotaankin ”minä arvaan”.
  • Ota tarvittavat lihakset käyttöön – aivojen lisäksi tulevaisuustyössä tärkeää ovat kestävät istumalihakset. Tulevaisuustyö vaatii aikaa ja vaivaa, eikä sitä saa ilmaiseksi. Tulevaisuuden hahmottelu vaatii Ikean Vesa Haapalahden mukaan esimerkiksi lainsäädännön muutoksista kärryillä pysymistä ja lukuisia keskusteluita. Kestävän kehityksen tärkeyttä ei pidä aliarvostaa, mistä kertoo sen ympärillä kiristyvä lainsäädäntö, esimerkiksi EU:n hiilitullit.
  • Tartu toimeen – kun pohjatyö on tehty, on aika laittaa suunnitelma toteen. Vaikka suuri osa tulevaisuuden mahdollisuuksista olisi jo jossain päin maailmaa mietitty, loppujen lopuksi tärkeintä on tarttua tilaisuuteen ja kokeilla uutta rohkeasti. Jos maailma ei ole vielä valmis vastaanottamaan sitä, suunnitelman voi laittaa odottamaan parempaa ajankohtaa. Vanhaa klisettä lainaten, vierivä kivi ei sammaloidu.

Haluatko lukea lisää tulevaisuustyöhön liittyen?