Särkänniemi – ilolla TBC:n jäsenenä jo lähes 10 vuotta

 

Vuonna 2024 tulee täyteen 10 vuotta siitä, kun Tampereen Särkänniemi liittyi osaksi Tampere Business Campuksen yritysyhteisöä. Mitä ajatuksia Särkänniemen Operatiivisella johtajalla Tiia Ojansivulla on TBC:stä? Entä mitkä asiat kuvaavat Särkänniemeä yrityksenä ja minkälaisia terveisiä hän haluaa lähettää muulle jäsenistölle?

 

Kuten monella muullakin, Ojansivun ura Särkänniemessä on ollut pitkä ja monipuolinen. ”Tulin Särkänniemeen alun perin narunvetoon töihin ja siitä lähtien olen ollut lähes kaikissa mahdollisissa töissä. Tällä hetkellä vastaan asiakkaisiin ja henkilöstöön liittyvien prosessien kehittämisestä. Oikeastaan olisi varmaan helpompi luetella asiat, joita en ole täällä tehnyt”, Ojansivu sanoo hymyillen.

 

Särkänniemen henkilöstöön liittyvät myös isot volyymimuutokset kesäkaudelle. Silloin henkilöstömäärä nousee noin 100 henkilöstä noin 600 henkilöön. Tämä on tarpeen, sillä kesällä vietetään vilkasta sesonkia. ”Särkänniemeä kuvaa parhaiten sana ilon pääkaupunki, jossa vietetään kesän iloisinta päivää. Olemme todella monipuolinen matkailukohde. Tänne ovat tervetulleita niin vapaa-aikaansa viettävät ihmiset, kuin kokousta viettävät työporukatkin”, Ojansivu kuvailee.

 

TBC:n tarjonta on ollut Särkänniemen henkilöstöllä käytössä niin muita koulutuksia täydentävänä kokonaisuutena, kuin pääasiallisena koulutusväylänä tiettyjen kokonaisuuksien osalta. ”Esimerkiksi esihenkilötyön koulutuskokonaisuus on ollut äärettömän tärkeä Särkänniemelle, sillä joka vuosi esihenkilöille tulee paljon uusia johdettavia ja toisaalta osa nousee uuteen rooliin esihenkilöksi. Monille meille töihin tulevista nuorista kyseessä on ensimmäinen työpaikka”, Ojansivu kertoo.

 

TBC-jäsenyyden edut Ojansivu jakaa kolmeen eri osaan. ”Ensinnäkin pidän siitä, että TBC:n tilaisuudet ovat helposti saatavissa. Niitä järjestetään sekä etä- että lähitoteutuksina ja kompaktisti kaupungin sisällä. Toisekseen tarjonta on monipuolista ja jäseninä on monipuolisesti eri alojen yrityksiä. TBC:n sisällä on mahdollista päästä keskustelemaan eri toimialoilta tulevien ihmisten kanssa ja keskusteluista löytää aina yhteneväisyyksiä oman toiminnan kanssa. Kolmanneksi koen, että TBC:llä oikeasti kuunnellaan jäsenistöä ja otetaan toiveita sisällöissä huomioon. Tästä tulee tunne, että tilaisuuksiin saa vaikutettua ja niin sen mielestäni kuuluukin toimia”.

 

Nyt Särkänniemellä keskitytään vahvasti huvipuistokauden pyörittämiseen, mutta taustalla tapahtuu koko ajan muutakin. Erittäin tärkeänä ja ajankohtaisena teemana Särkänniemessä nähdään tekoälyn hyödyntäminen. Kulman takana on myös isoja projekteja, joiden johtaminen on fokuksessa.

 

Minkälaisia terveisiä Ojansivu haluaa lähettää TBC-yhteisön jäsenille? ”Haluaisin kiittää kaikkia tilaisuuksiin osallistuneita ihmisiä avoimista keskusteluista ja kohtaamisista.  Vapaamuotoisen keskustelun mahdollistaminen on tuonut tilaisuuksiin paljon lisäarvoa. Haluan myös toivottaa iloista kesää kaikille!”.