Seija Majoinen aloittaa TBC ry:n hallituksen uutena jäsenenä

Yhdistyksen syyskokous valitsi TBC:n 2022 hallituksen marraskuussa.  Uutena hallitukseen tuli mukaan Valmet Automationin HR Manager Seija Majoinen, joka tuo hallitukseen Valmet Technologies Oy ja Valmet Automation Oy:n näkökulmaa henkilöstön kehittämiseen.

Hallituksessa jatkavat edelleen: ICT Elmo Oy:n Toimitusjohtaja Janne Aaltonen, Vertex Systems Oy:n Toimitusjohtaja Reijo Havonen, Tampereen Särkänniemi Oy:n Toimitusjohtaja Miikka Seppälä, Glaston Finland Oy:n HR-johtaja Stiina Enqvist, Fastems Oy Ab:n Toimitusjohtaja Mikko Nyman, UPM Raflatac Oy:n Senior HR Manager Saara Laitila.

Haastattelimme Valmetin Seija Majoista (kuvassa oikealla) hallitusrooliin ja Valmetin TBC-jäsenyyteen liittyen. TBC hallituksen jäsenen rooli on Seijalle uusi, mutta TBC:n toiminnassa hän on ollut mukana yhdistyksen perustamisesta asti. Toiminnan pyörimisen mahdollistaminen onkin yksi syistä, miksi Seija lähti mukaan TBC hallituksen työskentelyyn. Hän tuo mukanaan pitkän linjan HR-ammattilaisen kokemusta ja näkemystä TBC toimintaan.

”Valmetilla on paljon henkilöstöä Pirkanmaalla ja heistä moni on löytänyt TBC:n tilaisuudet ja verkostot ammatillista kehittymistään tukemaan. Valmet tarjoaa luonnollisesti runsaasti yrityksen sisäisiä koulutuksia ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mutta  paikallisen oppimisen ja verkostoitumisen mahdollistaminen nähdään myös tärkeäksi”, toteaa Seija Majoinen. TBC:n toiminta laaja-alaistaa tarjontaa ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia entisestään.

TBC hallitusjäsenet ovat aktiivisesti mukana kehittämässä TBC toimintaa. Viime vuonna hallitus sparrasi TBC toimintaa hallituksen kokouksissa sekä erillisissä pienryhmissä. Tavoitteita asetettiin myös omalle hallitustyölle. Tuossa yhteydessä katselmoitiin ja täsmennettiin hallitustyöskentelyn periaatteet.

Keskeistä TBC hallituksen jäsenen roolissa on lisätä jäsenyritysten näkökulmaa TBC toiminnan suuntaamisessa. Seijan eri roolit Valmetin palveluksessa, tuovat tärkeää ison kansainvälisen yrityksen näkökulmaa TBC toimintaan ja päätöksentekoon.