TBC Talent -ohjelman kehitysprosessista positiivista potkua Sitowisen työnantajamielikuvaan

 

Vuosien 2019 ja 2020 aikana toteutetun Talent -ohjelman puitteissa kehitettiin Sitowisen työnantajamielikuvaa oppilaitosyhteistyön ja tunnettuuden lisäämisen kautta. Lue yrityksen kokemuksia Alueyksikön johtajan Jouni Huuran kertomana alta!

Mikä sai teidät osallistumaan ohjelmaan ja minkälainen kokonaisuus ohjelma oli?
”Huomasimme TBC Talent -ohjelman casehaun ja kiinnostuimme mahdollisuudesta ilmoittaa liiketoimintahaasteemme moniosaajatiimin ratkottavaksi. Kokonaisuudessaan meillä on ohjelmasta positiivinen kokemus ja yhteistyö talenttien kanssa sujui luontevasti.”

Mitä caseyrityksen olisi hyvä ottaa huomioon?
”Yrityksen kannalta ohjelmaan ilmoittautuessa olisi hyvä olla jonkinlainen ymmärrys siitä, miksi ohjelmassa ollaan mukana ja mikä tahtotila on. Hyvin tärkeää on myös aktiivisuus niin casen antajan, kuin talentien toimesta. Talenttien innostuksen ruokkiminen liiketoimintahaastetta kohtaan on lopputuloksen kannalta oleellinen.”

Minkälainen prosessi liiketoimintahaasteen ratkaiseminen oli?
”Case muovautui yhteistyössä talenttien kanssa sellaiseksi, joka pystyttiin määräajan puitteissa toteuttamaan.Sen sijaan, että ajateltaisiin ajan olevan rajallinen, tulisi keskittyä pohtimaan sitä, mitä käytettävissä olevalla ajalla voidaan saada aikaan.Talentien tekemien haastatteluiden ja kehitysehdotusten myötä saatiin hyödyllinen aineisto, joka tuntuu edelleen hyvältä kokonaisuudelta.”

Löytyisikö teidän yritykseltänne liiketoimintahaaste TBC Talent -ohjelmaan? Casen voi ilmoittaa mukaan kuka vaan yrityksestä. Lue lisää tämän linkin kautta ja ilmoita case mukaan 27.2. mennessä!

(TBC-jäsenyrityksen työntekijä – jos sinulla heräsi kiinnostus ilmoittautua ohjelmaan osaksi moniosaajatiimiä, voit ilmoittaa tästä meille jo nyt!)