TBC Toimitusjohtajaverkosto: Ainutlaatuinen vertaistuen lähde toimitusjohtajille ja yksikönjohtajille

TBC Toimitusjohtajaverkosto on avoin ja luottamuksellinen vertaisverkosto TBC-jäsenyrityksissä toimiville toimitusjohtajille ja yksikönjohtajille.

Benchmarkkausta yli toimialarajojen

Toimialasta riippumatta TBC:n jäsenyritykset painivat hämmästyttävän samanlaisten haasteiden kanssa: toimitusjohtajaverkoston tilaisuudet edistävät organisaatioiden kehittämistä tuomalla uusia näkökulmia, työvälineitä ja toimintatapoja jokaisen omaan johtamistyöhön toisilta toimialoilta ja muilta johtajilta. TBC Toimitusjohtajaverkosto on yksi TBC:n 13:sta vertaisverkostosta, jotka perustuvat hyvien käytänteiden ja kokemusten jakamiseen TBC-jäsenten kesken.

Verkosto kokoontuu vuosittain viiteen parin tunnin tilaisuuteen, joissa käsitellään verkoston toivomia aiheita. Toimitusjohtajan ja yksikönjohtajan laajasta työnkuvasta johtuen tilaisuuksien aiheet ovat hyvin moninaisia aina yksilön johtamistavoista strategisempiin liiketoimintaan liittyviin aiheisiin. Verkosto vierailee usein yhden verkostolaisen vieraana benchmarkkaamassa tätä aihetta. Aiheeseen on usein lyhyt alustus vierailun isännän tai emännän toimesta, minkä jälkeen seuraa ajatusten vaihtoa aiheesta. “Verkoston tilaisuudet ovat olleet saamamme palautteen perusteella erittäin onnistuneita ja ajatuksia antavia”, TBC:n toiminnanjohtaja Sari Raivo kuvailee. Sari vastaa TBC:llä Toimitusjohtajaverkoston vetämisestä.

Ajankohtaisia aiheita ylimmän johdon työpöydältä

TBC suunnittelee verkoston aiheet jäsenyritysten johdon kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta sekä yleisiä liiketoiminnan kehityssuuntia seuraamalla. Esimerkiksi koronakriisi nostettiin ajankohtaisena aiheena viime tilaisuuden teemaksi ja verkostolaiset jakoivat ajatuksia johtamisesta poikkeusaikana. Kuluneena ja edeltävänä vuonna verkostossa on käsitelty seuraavia aiheita:

  • Poikkeusaika ja sen johtaminen
  • Fastemsin strategian toteuttaminen Hoshin Kanria hyödyntäen
  • Uudistumisen johtaminen – kokemuksia uudistumismatkoilta
  • Yritysintegraation johtaminen
  • Kansainvälisen brändin rakentaminen ja uudistaminen – case Tammer Brands Oy
  • Lääkärijohtajasta toimitusjohtajaksi – pohdintaa onnistumisista ja yllätyksistä työterveyshuollon johtamisessa
  • Paras asiakastyytyväisyysmittauksessa – Turvan toiminta ja teot asiakaskokemuksen parantamiseksi.

 

Viimeisimmässä livetilaisuudessa verkosto vieraili Fastemsin toimitusjohtajan, Mikko Nymanin (kuvassa yllä), vieraana keskustelemassa strategian toteuttamisesta. Loppukevään ja kesän verkosto tapaa etänä.

Tervetuloa TBC Toimitusjohtajaverkostoon!

Toivotamme verkostoon tervetulleeksi kaikki TBC-jäsenyritysten toimitusjohtajat ja yksikönjohtajan tehtävissä toimivat. Verkostossa on useita aktiivisia kävijöitä, mutta myös uudet osallistujat, kuten uusien jäsenyrityksien edustus sekä uudet toimitusjohtajat, toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi verkostoon. Verkoston tilaisuuksiin voi osallistua vapaasti oman kiinnostuksen mukaan ja omien resurssien puitteissa.

Toimitusjohtajaverkosto kokoontuu seuraavan kerran 5.6. keskustelemaan johtamistavoista ja -malleista verkoston toiveesta.  Tilaisuudessa kuullaan alustus Särkänniemen toimitusjohtajalta, Miikka Seppälältä. Seppälä kertoo omasta johtamistavastaan ja siitä, miten hänen johtamismallinsa on muuttunut toimitusjohtajakauden aikana. Seppälä on aktiivinen TBC-yhteisön jäsen ja tuttu näky TBC Toimitusjohtajaverkostossa. Hän toimii myös TBC:n hallituksen jäsenenä.

Toimitusjohtajaverkosto kokoontuu pääsääntöisesti parillisten kuukausien ensimmäisenä perjantaiaamuna klo 8:30-10:30. Verkoston tulevat tilaisuudet järjestetään 5.6., 2.10. ja 4.12. Toimitusjohtajille sekä yksikönjohtajille suositellaan myös TBC Liiketoimintajohdon verkoston tilaisuuksiin osallistumista: tilaisuuksien aiheet täydentävät hyvin TBC Toimitusjohtajaverkoston teemoja.

Verkostoon osallistuminen sisältyy jäsenyrityskohtaiseen TBC Verkostokorttiin. Ilman TBC Verkostokorttia Toimitusjohtajaverkostoon voi osallistua maksamalla verkostokohtaisen vuosimaksun, jonka suuruus on 300 euroa + alv. 24 % per verkosto per vuosi.

20.5.2020