TBC Verkostojen alustamisesta on monta hyötyä!

Oletko joskus miettinyt, mitä hyötyjä TBC Verkostojen alustamisesta tarjoutuu ja miksi sinun kannattaisi tulla alustajaksi?

TBC Verkostoissa alustamiseen liittyy monta hyötyä. Käytännössä alustaminen tarkoittaa tilaisuuden keskustelun case-tyyppistä alustamista oman yrityksen kokemuksia avaamalla. Alustuksen kesto on noin puolet 2 tunnin verkostotilaisuuden kestosta ja alustuspuheenvuoron aikana muut osallistujat voivat esittää tarkentavia kysymyksiä tai huomioita. Verkostotilaisuuden tarkoitus on olla vuorovaikutteinen.

Alustuksen sisältöä pohtiessa alustajalle tarjoutuu oiva hetki omien ajatusten jäsentämiseen aiheeseen liittyen. Verkostotilaisuuden alustuksen aiheena saattaa olla asia, jota on yrityksessä kehitetty ja joka on yrityksen liiketoiminnan kannalta hyvin oleellinen. Pysähtyminen siihen, mitä on tehty ja mihin ollaan menossa on hyvin tärkeää.

Tämän lisäksi teemaan saa uusia näkökulmia kollegoilta yli organisaatiorajojen. Oman tekemisen näkeminen toisten silmin on paitsi virkistävää, myös oleellista jatkokehittämisen kannalta.

Ja mikä parasta, alustamisen myötä verkostoidut toisten TBC jäsenyritysten työntekijöiden kanssa!

Mitä kulissien takana tapahtuu?

Verkoston alustajan kontaktoiminen lähtee yleensä siitä, että TBC-tiimi käy läpi aihetoiveet ja pohtii, mikä niistä voisi olla ajankohtainen tässä hetkessä. Tämän jälkeen lähdetään miettimään mikä yritys tai henkilö voisi mahdollisesti kertoa omista kokemuksistaan aiheeseen liittyen. TBC-tiimiin on mahdollista myös itse olla yhteydessä ja ehdottaa itseään alustajaksi.

Aiheen ja päivämäärän sopimisen jälkeen alustajan kanssa käydään läpi tilaisuuden sisältö ja esittelyteksti. Tämän jälkeen tilaisuus julkaistaan ilmoittautumisille. TBC-tiimin edustaja fasilitoi verkostotilaisuuden.

Kas näin alustaminen toimii! Jos sinulla on mielessä aihe, josta voisit TBC Verkostossa alustaa, ole ihmeessä yhteydessä TBC-tiimiin.