Teini-ikäisen TBC:n matkassa uudistumisen imuun – Aleksi Arpiainen

Aleksi Arpiainen, Tampereen Tiivisteteollisuuden toimitusjohtaja, on toiminut TBC:n puheenjohtajana vuodesta 2017 saakka. Aleksi katsoo taaksepäin ja muistelee matkaansa 15-vuotiaassa TBC-yhteisössä ennen kuin luovuttaa paikkansa puheenjohtajana  seuraajalleen tammikuussa 2021.

 

Tampereen Business Campus eli TBC on ollut vaikuttavalla asialla mahdollistamassa yritysjäsentensä koulutusta, osaamisen monipuolista kehittämistä ja tarjoamassa ärsykkeitä tulevista kehityskuluista luottamuksellisessa seurassa tänä vuonna jo 15 vuotta. Olemme siis juuri teini-iän saavuttanut yhdistys, joka nykymissionsa mukaan vauhdittaa ja sparraa jäsenyritystensä kehittymistä alojensa tähtiyrityksiksi. Mission voi ainakin perheyrityksessämme, Tampereen Tiivisteteollisuudessa, arvioida toteutuneen harvinaisen hyvin, kun olemme juuri saaneet käyttöönotettua jäsenpiiristä esiin nousseen ja suositellun toimitusketjun hallintaa automatisoivan integraatioalustan, tutkimme paraikaa TBC:n verkostotapaamisessa käsitellyn henkilöstöpulssikyselyn käyttöönottoa, koulutamme tuotantoesimiehiämme TBC:n kanssa yhteistyössä rakennetussa modernissa esimiesakatemiassa ja henkilöstömme on osallistunut viimeisimmän koulutusraporttimme mukaan marraskuun loppuun mennessä lähes 300h:n edestä TBC-tilaisuuksiin! Tilaisuudet ovat olleet ajan hermolla ja mielellään hieman meidän omaa ajatteluamme edellä, maistiaisina tulevasta, jotta kykenisimme olemaan hereillä alati muuttuvassa maailmassa ja miettimässä, mitä nämä asiat tarkoittavat meidän bisneksellemme, henkilöstömme hyvinvoinnille tai esimerkiksi uusille tavoille ilahduttaa asiakkaitamme.

On totta, että olen hieman jäävi pohtimaan TBC:n verkostojen, yhteiskehittämisen, akatemioiden tai koulutusten relevanttiutta, koska olen saanut kunnian olla mukana TBC:n hallituksessa jo vuodesta 2015. Ensin sen toimintaan aktiivisesti ja innokkaasti tutustuen ja sitten vuodesta 2017 sen hallituksen puheenjohtajana toimien. Mutta samalla olemme tietysti jäsenenä jatkuvasti arvioineet TBC:n koulutus- ja tapahtumasisältöjä, henkilöstömme verkostoitumis- ja ajatuksenvaihtomahdollisuuksia ja yhteiskehittämisen uusia muotoja. Jos jotain olemme olleet vailla, niin TBC:n välitön ja innostunut toimisto on ollut vähintään ketterästi kyselemässä muilta kiinnostuneisuutta samanlaisiin kehitys- tai koulutussisältöihin, mutta usein se on ne kehittänyt mieleenpainuvien tapahtumien muotoon. Tämä on kuitenkin viimeinen vuoteni TBC:n hallituksessa, joten pieni muistelo sallittakoon.

Luottamuksellisuudessa ja erilaisuudessa on voimaa

Lupaus 100 tilaisuudesta kehittyä on todiste TBC:n monipuolisuudesta, josta yhä useampi meistä jäsenistä on päässyt entistä helpommin nauttimaan samalla, kun olemme viime vuosina uudistaneet TBC:n jäsenmaksu-, verkosto- ja koulutushinnoittelumallejamme entistä jäsenlähtöisemmiksi. Jäsenkokemusta on lisäksi pyritty monin tavoin viilaamaan suuntaamalla rohkeasti kehityspanoksia erilaisiin uusiin tietojärjestelmiin sekä brändi-, sisältö- ja palveluinnovaatioiden kehittämiseen unohtamatta jatkuvaa palautteen ja asiakaskokemusten mittaamista, jotta sisällöt ovat pysyneet raikkaina ja laajasti kiinnostavina. Tämän työn esimerkillisestä toteuttamisesta ja TBC:n itsensä kirittämisestä haluaisin kiittää lämpimästi toiminnanjohtajaamme Sari Raivoa, kuten tietysti koko muutakin toimistotiimiä, kiitos Emmi, Sanna, Rosa ja Aura, jotka olette viimeisen neljän vuoden aikana onnistuneet kuuntelemaan meitä jäseniä herkällä korvalla ja samalla rakentaneet erinomaista pohjaa myös valikoitujen uusien TBC-jäsenten mukaan otolle, jotta monipuolinen ja luottamuksellinen toisilta oppimisen ja yhdessä kehittämisen kulttuurimme voisi rikastua entisestään.

 

” TBC:n jäsenkunnan monipuolisuus niin sen jäsenten kokoluokan kuin niiden edustamien toimialojenkin muodossa on sen todellinen voimavara, jonka arvon olen ymmärtänyt vasta hieman pidempään TBC:n jäsenenä toimineena. — Riittää, kun valitsee aiheen ja aina löytyy joku lähes 40 jäsenyrityksestämme, jossa on pohdittu samanlaisia asioita kuin meillä ja jolta saa ainakin niin usein tärkeän ja luotettavan ’second opinionin’. ”

 

TBC:n jäsenkunnan monipuolisuus niin sen jäsenten kokoluokan kuin niiden edustamien toimialojenkin muodossa on sen todellinen voimavara, jonka arvon olen ymmärtänyt vasta hieman pidempään TBC:n jäsenenä toimineena. En ensi-istumalta osannut arvata, miten voisin oppia esimerkiksi elämystuotantotoiminnassa mukana olevilta jäseniltämme heidän tavastaan ilahduttaa asiakkaitaan tai suunnitella kriisiviestintäänsä ennen koronan tuloa, en toisaalta ollut aiemmin ymmärtänyt, miten terveydenhuoltopuolella toimivat jäsenemme voisivat avartaa ajatteluani tietosuojasta ennen GDPR-aikaa, enkä myöskään ymmärtänyt kaikkia niitä erilaisia tapoja, joilla teollisissa jäsenissämme on kehitetty esimiesosaamista, tehty strategiatyötä ja rakennettu asiakaskokemuksen lisäksi henkilöstökokemusta. Riittää, kun valitsee aiheen ja aina löytyy joku lähes 40 jäsenyrityksestämme, jossa on pohdittu samanlaisia asioita kuin meillä ja jolta saa ainakin niin usein tärkeän ja luotettavan ’second opinionin’. Oli meidän jäsenemme sitten millä toimialalla hyvänsä, niin varmaa on, että samanlainen tulevaisuuden usko ja toiminnan aktiivinen kehityshenki Pirkanmaalla toimimiseen yhdistää meitä ja luo vankan pohjan yhteistyölle. Tätä tietysti vaalimme myös uusia jäsenhakemuksia arvioidessamme.

Aktiivinen ja uudistusmielinen hallitus toimiston tukena

Hyvin edennyt viime vuosien kehitystyö ei tietysti olisi ollut mahdollista ilman erinomaista TBC:n hallitusta, johon moni teistä jäsenyritysten edustajista on käyttänyt säästelemättä omaa aikaansa. Tämän lopputuloksena saimme neljä vuotta sitten muodostettua TBC:lle selkeän strategian, jota toimisto on elänyt todeksi mielestäni hyvin toivomallamme tavalla. Hallitus on itse puolestaan jalkautunut ketterästi erilaisiin nopean kehittämisen työryhmiin, jotka ovat tukeneet toimiston jo valmiiksi aktiivista toimintaa. Tästä suuri kiitos kuuluu teille kaikille mukana olleille. Erityisesti haluaisin kiittää minua ennen hallituksen puheenjohtajana toiminutta Taina Vesalaa, jolta sain erinomaista sparrausta liityttyäni TBC:n hallitukseen ja tietysti nykyistä hallituksen varapuheenjohtajaa Reijo Havosta, jonka rohkeus uudistua ja kyky haastaa ovat vieneet niin omaa ajatteluani kuin varmasti myös TBC:n hallitustyöskentelyä kovasti eteenpäin.

TBC on tänään hyvässä taloudellisessa tilanteessa. Sen digitaaliset tapahtumat ja lähitoteutukset on kehitetty tähän aikaa sopiviksi ja ensi vuoden koulutus- ja tapahtumasisällöt, akatemia- ja verkostotuotanto vaikuttavat hyvin kiinnostavilta. Toivotan onnea vastavalitulle, uudelle TBC hallitukselle ja uskon, että tästä on hyvä ponnistaa entistä korkeammalle laajentaen TBC-perhettä entisestään ja löytäen uusia tapoja toisilta oppimiseen ja yhdessä kehittämiseen, jotka varmasti ovat tärkeässä roolissa, kun rakennamme jokainen omaa ja yhteistä polkuamme takaisin valoon koronan synkkyydestä.

Yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa.

 

Aleksi Arpiainen
Toimitusjohtaja, Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
Puheenjohtaja 2017-2020, Tampere Business Campus – TBC

15.12.2020