Toiminnanjohtajamme Sari kutsuu Sinut vuoropuheluun kanssamme

Viime vuonna juhlimme noin 15v. taivaltamme. Saimme uusia jäsenyrityksiä ja toteutimme ennätysmäärän tilaisuuksia. Tilaisuuksia toteutettiin yhteensä 123, joista 20 tilaisuutta oli yrityskohtaisia Akatemioita.

Yhdistyksemme elää kehitysorientoituneista jäsenistään. Kehitysorientoituneet yritykset hakevat uutta näkökulmaa ja pystyvät kehitystoimiensa myötä tarjoamaan kiinnostavia näkökulmia muille jäsenyrityksille. Monet hakevat toiminnastamme verkottumista ja toisille tärkeää on jatkuva kehittyminen ja se, että kykenemme tarjoamaan laajaa täydentävää tarjontaa henkilöstölle, oman tarjonnan rinnalle.

Kuka olisi osannut ennakoida vielä vuosi sitten, missä tilanteessa elämme tänään. Nykyinen toimintaympäristömme haastaa meitä kaikkia. Miten luomme uskoa tulevaan ja rakennamme tulevaisuutta tämän epävarmuuden keskellä? Mitä TBC:n tulisi tarjota jäsenistölleen nyt ja jatkossa? Miten alkaneen vuoden tapahtumat ovat vaikuttaneet omaan toimintaasi?

Jotta kykenemme vastaamaan tämän hetken ja tuleviin jäsenyritystemme tarpeisiin, haluamme lisätä entisestään ymmärrystämme jäsenyritysten tilanteesta ja tavoitteista.

Kutsummekin Sinut mukaan yhteiseen vuoropuheluun TBC:n kehityssuunnista.  Haluamme jatkaa ajatustenvaihtoa ja yhteisen näkemyksen kartuttamista yritysten ja yksilöiden tilanteista ja tavoitteista. Tätä yhteistä ajatustenvaihtoa on mahdollista käydä useilla foorumeilla.

Varaa aika vuoropuhelulle TBC yhteisön kanssa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

     + Haluatko kutsua meidät käymään keskusteluita oman tiimisi kanssa ja pohditaan yhdessä mitä tarjontaa TBC:ltä etsitte?

     + Kutsumme Sinut mukaan myös ennakointiosaamista kartuttamaan. TBC on mukana Pirkanmaan liiton, Business Tampere Oy:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun TJANSSI-hankkeessa. TJANSSI-hankkeen tarkoituksena on mm. tuottaa ennakointitietoa alueemme yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. Tule mukaan tuomaan näkökulmaasi ja ilmoittaudu hankkeen Kick-off -webinaaritilaisuuteen 15.3. kello 10-11.30.

     + Seuraava yhteyshenkilötapaamisemme pidetään 29.3. klo 08:30-09:30. Yhteyshenkilöiden roolina on toimia viestinvälittäjänä TBC-tiimin ja edustamansa jäsenyrityksen välillä. Voit kertoa toiveistasi TBC:n suuntaan suoraan TBC-tiimiläisille, mutta myös yrityksenne yhteyshenkilölle, joka kokoaa toiveita yhteen. Jos et tiedä, kuka yrityksestänne on yhteyshenkilö, voit kysyä sitä meiltä.

     + Yhdistyksemme kevätkokous pidetään 26.4. klo 14:30-16:00. Jäsenyritystä voi edustaa valtakirjalla myös henkilö, jolla ei ole yrityksen nimenkirjoitusoikeutta. Varaa aika jo kalenteriisi!

     + Tavoitteenamme on saada mukaan uusia kehitysorientoituneita jäsenyrityksiä. Voit antaa vinkkejä myös uusista jäsenyrityksistä. Keitä haluaisitte kutsuttavan mukaan toimintaamme? Kenelle haluaisit suositella TBC toimintaa?

Rakennetaan tulevaisuus yhdessä jatkuvan avoimen vuoropuhelun myötä.

Terveisin, Sari