Tutustu uuteen Jatkuvan parantamisen verkostoon

Uusi Jatkuvan parantamisen verkosto täydentää TBC:n verkostotarjontaa. Mitä verkostossa käsitellään ja kenen kannattaa harkita verkostoon osallistumista? Entä mitä verkoston suunnittelutilaisuudessa ideoitiin?

TBC-jäsenyritysten keskuudessa on noussut tarve vaihtaa ajatuksia ja hyviä käytänteitä jatkuvan parantamisen teemoihin liittyen. Tästä syystä TBC lanseerasi uuden Jatkuvan parantamisen verkoston vuoden 2020 alussa. Verkoston ensimmäinen suunnittelutilaisuus järjestettiin 14.2.: kutsuimme koolle teemasta kiinnostuneita asiantuntijoita TBC-jäsenyrityksistä suunnittelemaan uuden verkoston suuntaviivoja ja tulevia aiheita.

Ensimmäisessä tilaisuudessa uusi verkosto nimettiin Jatkuvan parantamisen verkostoksi. Suunnittelutilaisuudessa vallitsi innostunut tunnelma: osallistujat pääsivät esittelemään omia ja yritystensä tarpeita aiheeseen liittyen sekä esittämään aiheideoita verkoston tuleviin tapaamisiin. Osallistujat nostivat verkoston keskeisiksi teemoiksi muun muassa muutosten ja muutosvastarinnan hallinnan, tiedolla johtamisen ja big datan hyödyntämisen, robotiikan, vastuullisuuden, toiminnan tehostamisen, yhteistyön ja kommunikaation, lean-ajattelun, laadun kehittämisideoiden keräämisen sekä osallistavan johtamisen. Osallistujien aiheideat toimivat pohjana verkoston tulevien aiheiden suunnittelulle.

Jatkuvan parantamisen verkosto kokoontuu vuosittain neljään tai viiteen kahden tunnin mittaiseen tapaamiseen. Tilaisuuksissa vieraillaan jäsenyritysten vieraina ja jaetaan ajatuksia ennalta määritellyistä, verkoston toivomista aiheista. Verkoston seuraava tilaisuus järjestetään toukokuussa. Pysyt ajan tasalla verkoston tulevista tilaisuuksista seuraamalla TBC:n verkkosivuja ja viestintää esimerkiksi sosiaalisen median ja uutiskirjeen kautta.

Kenelle Jatkuvan parantamisen verkosto soveltuu?

Verkoston suunnittelutilaisuuteen osallistui asiantuntijoita muun muassa viestintäpäällikön, laatu- ja prosessikehityspäällikön, kehityspäällikön, tehtaanjohtajan, tuotantoinsinöörin ja laatupäällikön työnimikkeillä. Käytännössä verkostoon ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet TBC-jäsenyritysten työntekijät. Verkostoon voi osallistua säännöllisesti tai yksittäisiin tilaisuuksiin osallistuen riippuen omasta kiinnostuksesta ja resursseista.

Mikäli haluat kuulla lisää verkostosta, ehdottaa tulevia aiheita tai kutsua verkoston vierailulle yritykseesi, voit olla yhteydessä TBC-tiimin Jonnaan. Jonna vastaa verkoston aiheiden suunnittelusta, tilaisuuksien järjestämisestä ja osallistuu TBC:n edustajana verkoston tilaisuuksiin. Toivotamme kaikki aiheista kiinnostuneet asiantuntijat TBC-jäsenyrityksissä osallistumaan verkoston tilaisuuksiin!

Verkoston suunnittelutilaisuuteen osallistui useita aiheesta kiinnostuneita osallistujia. Osallistujat ideoivat tulevia aiheita, vierailukohteita ja pääsivät kertomaan omista tarpeistaan. Seuraavan kerran verkosto kokoontuu toukokuussa: tilaisuuden aihe tullaan valitsemaan suunnittelutilaisuuden ideoiden pohjalta.