Työssäni on parasta, kun löydämme asiakkaan ongelmaan odotukset ylittävän ratkaisun

Sampo Siuko työskentelee mekaniikkasuunnitteluun ja tuotekehitykseen erikoistuneessa Enmacissa myyntijohtajana. Hän on tehnyt koko työuransa samassa yrityksessä. Nyt on pyörähtänyt käyntiin jo 17. vuosi Enmacin riveissä. Sinä aikana Siuko on ollut muun muassa suunnittelijan, projektipäällikön ja yksikön päällikön rooleissa.

 

Jatkuva oppiminen ohjenuorana

Vaihtuvat työroolit ovat innostaneet Siukoa kouluttautumaan lisää työn ohella. Hän on käynyt mm. Johtamisen erikoisammattitutkinnon eli JETin TBC:n järjestämänä koulutuksena. Moni muukin Enmacilta on käynyt sen. ”Siellä oppi johtamisen työkaluja ja se oli laadukas. Siinä oli se lisäarvo, että porukka oli tästä TBC-verkostosta. Siellä oli samalla, teknologiateollisuuden alalla, toimivia yrityksiä ja 1,5 vuoden aikana pääsi hyvin tutustumaan heihin ja heidän työnantajayritystensä toimintaan. Olemme tavanneet porukalla koulutuksen jälkeenkin. JET on sellainen isompi tasonnostokoulutus.” Nyt Siuko käy Tuotekehittäjän ammattitutkintoa ja on mukana Nuorkauppakamarin toiminnassa.

Enmacilla satsataan kouluttautumiseen. ”Meillä on Enmac-akatemia, jossa meidän omat asiantuntijamme kouluttavat muita ja sitä kautta oppivat esiintymistä ja argumentointia. Pyrimme tuomaan omillemme ja myös potentiaalisille työntekijöille esiin sitä, että Enmacissa on mahdollista oppia kapean alueen parhaaksi asiantuntijaksi Suomessa tai peräti koko Euroopassa.”

 

Mikä työssäsi on haastavinta?

Minut on koulutettu asiantuntijarooliin, mutta nyt olen myyntiroolissa. Haluan oppia siihen liittyviä asioita. Haastavaa työssäni on ajankäyttö ja priorisointi, mutta niin kai se on nykyään kaikilla. Miten erottaa, mikä on milloinkin oleellista? Myös sisällöntuotanto on meillä haaste, kun markkinointia tekee niin pieni porukka. Mietimme esimerkiksi kuka kirjoittaisi blogeja ja kuka niitä organisoisi. Mietimme myös, mihin markkinointirahat kannattaa laittaa, messuihin vai bannerimainontaan. Digitaaliseen markkinointiin ja sen mittaamiseen on ollut mielenkiintoista perehtyä ja siinä riittää paljon opeteltavaa. Yksi haaste on myös se, että suunnittelijoista on pula. Pitäisi paremmin saada tuotua esiin, että meillä Enmacissa on hyvä henki ja hyvät edut. Eli työnantajamielikuvan parantaminen on myös yksi haaste.

 

Mistä olet ylpeä yrityksessänne?

Prosessit ja organisaatio on meillä nivottu hyvin yhteen, ja mittaroinnit ovat kunnossa. Siitä olemme ylpeitä. Meillä on myös huippuasiantuntijoita töissä. Esimerkiksi 3D-tulostuksesta ja topologian optimoinnista voimme kertoa lisää muillekin.

 

Mistä innostut työssäsi?

Suunnittelijataustan takia innostun työssä siitä, kun löydämme haasteen, joka olisi asiakkaalle tärkeä ratkaista ja Enmac pystyy tuottamaan siihen hyvän ratkaisun. Se on ylivoimaisesti kaikkein parasta. Se, että saa asiakkaan kaupallisesti vakuutettua ja perään vielä ratkaisumme ylittää heidän odotuksensa. Silloin myöskään seuraavaa projektia ei tarvitse myydä, vaan asiakas haluaa lisää.